รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เตรียมนัดประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ปัญหานักท่องเที่ยงล้นภูทับเบิก พร้อมนำมาเป็นโมเดลสำหรับแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร บอกว่า ในวันพรุ่งนี้จะมีการหารือ ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานที่ท่องเที่ยวทั่วประเทศ หลังจากเกิดปัญหานักท่องเที่ยวแออัด และตกค้างที่ภูทับเบิกเป็นจำนวนมาก ในเบื้องต้น คาดว่า สถานที่บางแห่งอาจต้องจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว และออกมาตรการอำนวยความสะดวกเพิ่มเติม
นอกจากนี้ จะมีการเสนอให้ใช้กรณีภูทับเบิก เป็นโมเดลในการแก้ปัญหาแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะการให้ชุมชนท้องถิ่น มีสิทธิ์บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ต้องไม่สูญเสียเอกลักษณ์ของท้องถิ่น