ทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับปัญหา "รถกับช้าง" บนเขาใหญ่ ยอมรับร่วมกัน ที่จะต้องมีการบังคับใช้กฏหมายเรื่องเสียงและความเร็วรถ อย่างเคร่งครัด

ในการประชุมที่อุทยานเขาใหญ่จัดขึ้น เพื่อชี้แจงนักท่องเที่ยว ถึงกรณีปัญหาที่เกิดจากช้างป่าและสัตว์อื่นๆในเขตอุทยานฯ มีตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงตัวแทนจากกลุ่มบิ๊กไบค์ เข้าร่วม ซึ่งกลุ่มบิ๊กไบท์ พยายามชี้แจงว่า ข้อกำหนด เรื่องเสียงท่อรถต้องไม่เกิด 95 เดซิเบลและใช้ความเร็วไม่เกิน 60 กม./ชม. ที่มีอยู่แล้วนั้น ต้องบังคับใช้กับยานพาหนะทุกชนิด ไม่เฉพาะบิ๊กไบท์เท่านั้น ทุกฝ่ายจึงมีข้อสรุปร่วมกัน ว่า จะให้ใช้กฏหมายจำกัดเสียงและความเร็วอย่างเคร่งครัด กับรถทุกคันที่ขึ้นมาบนเขาใหญ่