สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เตรียมงานพระราชทานเพลิงพระศพ "สมเด็จพระสังฆราช" จัดทำหนังสือที่ระลึก พร้อมพระรูปจำลอง 3 ขนาด คาดแล้วเสร็จในเดือนธันวาคมนี้