ผอ.สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค นายแพทย์สมาน ฟูตระกูล บอกว่ากรณีดารา นักแสดงโพสต์ภาพเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีความผิดชัดเจนตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 มาตรา 32 ซึ่งมีโทษจำคุก 1 ปี ปรับ 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ รวมถึงปรับรายวัน วันละ 5 หมื่นบาท ส่วนประชาชนทั่วไปหากมีเจตนา มีความผิดเท่ากัน ล่าสุด สธ.หารือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปปง. สืบเส้นทางการจ่ายเงินและภาษี ดารานักแสดง เพื่อเอาผิดตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง