มีความเคลื่อนไหวภายในองค์กร ไทยพีบีเอส เรียกร้องให้คณะกรรมการนโนบายทั้ง 9 คนออกมาชี้แจงเหตุผลหลังมีมติเลิกจ้างผู้อำนวยการ ขณะที่คุณสมชัย สุวรรณบรรณ เตรียมหาช่องทางเรียกร้องความเป็นธรรม