ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เตรียมหารือรัฐมนตรีคลัง หาแนวทางส่งเสริมการชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Payment

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. - ประสาร ไตรรัตน์วรกุล เปิดถึงแนวทางในการส่งเสริมการชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Payment เพื่อให้ได้ความชัดเจนก่อนเสนอ พ.ร.บ.ระบบการชำระเงิน ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาในเร็วๆนี้ หลังจากที่เมื่อเช้ามีการหารือกันในประเด็นดังกล่าวแล้วแต่ยังไม่ได้ข้อสรุป
นอกจากนี้ ยืนยันจะดูแลระบบการชำระเงินของประเทศให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยออกแบบการเชื่อมโยงระบบการชำระเงินของประเทศ การกำกับดูแลการชำระเงินให้มีความปลอดภัยกับผู้ใช้บริการ /และการกำหนดทิศทางการชำระเงินในอนาคต เพื่อให้สามารถดูแลเสถียรภาพทางการเงินให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด