พระราชินี พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ 2558 ฝากลูกไทยดูแลทรัพยากรธรรมชาติแผ่นดินแม่ กระทรวงท่องเที่ยวฯ จัด 8 นิทรรศการ "อันซีน" เฉลิมพระเกียรติราชินี "เส้นทางแห่งประวัติศาสตร์ ปั่นเพื่อแม่" ถ่ายทอดเรื่องราวและพระบรมฉายาลักษณ์ที่หาชมได้ยาก ด้านวธ.จับมือมูลนิธิสุนทราภรณ์จัดคอนเสิร์ต เพลงรักเพื่อแม่ มหาวิทยาลัยมหิดลประกาศรางวัล แม่สู้ชีวิต-แม่ 100 ปี-แม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม-แม่จิตใส ใจสีขาว เชิดชูวันแม่ต้นแบบแม่ต่อสู้เพื่อลูก

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline


เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ปี 2558 เพื่ออัญเชิญลงหนังสือวันแม่แห่งชาติ ปี 2558 ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ความว่า "ดินและน้ำ ลมและฟ้า ป่าและเขา รวมกันเข้าคือทรัพย์สินแผ่นดินแม่ ฝากลูกไทยรวมใจภักดิ์รักดูแล เพื่อมอบแก่หลานเหลนไทยไปชั่วกาล"
ด้านนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า จะมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บริเวณพื้นที่สนามเสือป่า โดยนิทรรศการจะเป็น อันซีน สำหรับประชาชนคนไทยอีกครั้งหนึ่งสร้างขึ้นภายใต้แนวคิดแห่งการรวมพลังของทุกภาคส่วนและประชาชนชาวไทยทั้ง 77 จังหวัด ก่อเกิดขึ้นเป็นเส้นทางที่ล้วนแล้วแต่มีเป้าหมายร่วมในการเป็น เส้นทางแห่งประวัติศาสตร์ ปั่นเพื่อแม่ แม่ของแผ่นดิน โดยเรียงร้อยถ่ายทอดลำดับเรื่องราวผ่านนิทรรศการ 8 เรื่อง ได้แก่
นิทรรศการที่ 1 เส้นทางแห่งความรักและความผูกพัน นำเสนอพระบรมฉายาลักษณ์ที่แสดงถึงความรักความผูกพันความห่วงใยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีต่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งเป็นพระบรมฉายาลักษณ์พระราชทานหาชมได้ยาก 
นิทรรศการที่ 2 เส้นทางแห่งคำสอน ก่อเกิดพระราชกรณียกิจเพื่อพสกนิกรไทยทุกคน นำเสนอพระราโชวาทที่เปรียบเสมือนคำสอนของพระองค์ที่ทรงตรัสต่อผู้มาเข้าร่วมงานในวาระต่างๆ รวมถึงคำขวัญพระราชทานเนื่องในวันแม่แห่งชาติในแต่ละปีผ่านซุ้มเส้นทางเดินที่มากล้นไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณ 
นิทรรศการที่ 3 เส้นทางแห่งสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถ่ายทอดเรื่องราวและพระบรมฉายาลักษณ์การเสด็จพระราชดำเนินเพื่อทรงประกอบพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อาทิ โครงการศิลปาชีพ โครงการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการที่เกี่ยวกับการศึกษา การทำนุบำรุงศาสนา เป็นต้น ผ่านบอร์ดนิทรรศการรูปทรงโคมดอกไม้สัญลักษณ์ของการถวายพระพร เพื่อถวายเป็นพระราชสดุดีแม่ของแผ่นดิน
นิทรรศการที่ 4 เส้นทางร้อยรวมใจแห่งความภักดี เป็นเส้นทางจุดศูนย์รวมของประชาชนทุกหมู่เหล่าให้ได้สัมผัสกับตราสัญลักษณ์ Bike for Mom ในรูปแบบ 360 องศาที่โดดเด่น อันแสดงถึงสัญลักษณ์แห่งการรวมใจที่เราคนไทยมีต่อแม่ของแผ่นดิน
 นิทรรศการที่ 5 เส้นทางประวัติศาสตร์ บันทึกไว้ในความทรงจำ เป็นเส้นทางที่จะได้สัมผัสภาพ แสง สี เสียง ผ่านเรื่องราวอันเป็นจุดเริ่มต้นของกิจกรรม Bike for Mom จนถึงการแสดงพลังการขับขี่จักรยานจากทั่วทุกสารทิศในการ ปั่นเพื่อแม่ รวมแล้วระยะทางกว่า 2,000 กิโลเมตร ถูกบันทึกและถ่ายทอดผ่านจอ LED ขนาดใหญ่ เป็นเส้นทางประวัติศาตร์ที่จะต้องจารึกไว้ตลอดไป
นิทรรศการที่ 6 เส้นทางจักรยาน สู่กิจกรรมปั่นเพื่อแม่ ซึ่งสมเด็จพระบรมโอรสธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเป็นผู้นำในการทรงจักรยาน ถวายเป็นพระราชสดุดีในครั้งนี้ โดยนิทรรศการถูกถ่ายทอดทรงจักรยาน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่หาชมได้ยากยิ่ง นอกจากนี้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระราชทานจักรยานส่วนพระองค์ให้ประชาชนได้ชมอย่างใกล้ชิดอีกด้วย
 นิทรรศการที่ 7 เส้นทางจักรยาน เส้นทางแห่งความสำเร็จ นำเสนอเรื่องราวความสำเร็จของกีฬาจักรยานในมิติต่างๆ อาทิ นักกีฬาไทยในการแข่งขันระดับนานาชาติ กิจกรรมความสำเร็จในการจัดการแข่งขันกีฬาจักรยานในประเทศไทย รวมถึงภาพแผนที่ 77 จังหวัดของประเทศไทยในการรวมพลังความสำเร็จเป็นกิจกรรม ปั่นเพื่อแม่ ในครั้งนี้ด้วย
สำหรับนิทรรศการที่ 8 เส้นทางรักและห่วงใย สู่จุดหมายอย่างปลอดภัย นำเสนอเรื่องราวความรู้เทคนิคและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขี่จักรยานให้ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสุด ผ่านนิทรรศการแบบ Info Graphic และวิดิทัศน์ต่างๆ ซึ่งทั้งหมดนี้ คือนิทรรศการยิ่งใหญ่ที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมกับทุกภาคส่วนจะแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี สร้างสรรค์ผลงานถวายเป็นพระราชสดุดีผ่านกิจกรรม Bike for Mom ในวันอาทิตย์ที่ 16-22 สิงหาคม 2558 นี้
นายอภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับมูลนิธิสุนทราภรณ์ จัดคอนเสิร์ต เพลงรักเพื่อแม่ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป ที่โรงละครแห่งชาติ เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 และเพื่ออนุรักษ์ สืบสานบทเพลงไทยสากลอมตะในอดีตที่ทรงคุณค่า รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความรัก ความกตัญญู และระลึกถึงพระคุณแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2558โดยบัตรมีจำหน่ายตั้งแต่ราคา 300 500 800 1,000 1,500 และ 2,000 บาท ผู้ที่สนใจสำรองบัตรได้ที่ศูนย์บริการ สุนทราภรณ์ โทรศัพท์ 08 1285 1427 หรือโรงละครแห่งชาติ โทรศัพท์ 0 2224 1342
ทั้งนี้คอนเสิร์ตดังกล่าวเป็นการรวมตัวของนักร้องวงดนตรีสุนทราภรณ์และกรมศิลปากร ศิลปินแห่งชาติ อาทิ ดร.ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ ศิลปินแห่งชาติ นายปกรณ์ พรพิสุทธิ์ นายกัญจนปกรณ์ แสดงหาญ และนางดวงดาว เถาว์หิรัญ เพื่อถ่ายทอดบทเพลงของสุนทราภรณ์ที่เป็นอมตะ แสดงให้เห็นพลังของเพลงที่สืบทอดความงดงามของการใช้ภาษา โดยจะคัดเลือกบทเพลงที่เกี่ยวกับความรักมาขับร้องรวมทั้งเพลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ด้วย อาทิเพลงสดุดีมหาราชินี
 ที่มหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) ศาลายา จ.นครปฐม ได้ประกาศผลรางวัล แม่สู้ชีวิต 4 ภาค แม่ 100 ปี แม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ แม่จิตใส ใจสีขาว เพื่อเชิดชูเกียรติในงาน มหิดล-วันแม่ ประจำปี 2558 โดยมี ศ.คลินิก นพ.พรชัย มูลพฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มม. เป็นประธาน โดยงานดังกล่าวจัดมาตั้งแต่ปี 2529 ต่อเนื่องมาทุกปี โดยปีนี้เป็นปีที่ 30 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และร่วมฉลองในโอกาสวันแม่แห่งชาติ เพื่อเชิดชูบทบาทของแม่จึงได้จัดกิจกรรมขึ้น ทั้งนี้วิธีการพิจารณาคัดเลือกมีคณะกรรมการชุดต่างๆ ดำเนินการประชุมเพื่อคัดเลือก จากนั้นลงพื้นที่ไปเยี่ยมดูสภาพความเป็นจริงและสัมภาษณ์ตรงตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยตั้งไว้
ศ.คลินิก นพ.พรชัย กล่าวว่า กิจกรรม มหิดล-วันแม่ ในปีนี้จัดในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จะเสด็จเป็นประธานเปิดงานที่สำนักงานอธิการบดีมม. ศาลายา โดยแม่ที่ได้รับคัดเลือกจะเข้ารับประทานรางวัลจากพระองค์ท่าน นอกจากนี้จะมีการแสดงวัฒนธรรมผ้าไทยเฉลิมพระเกียรติ ให้บริการตรวจสุขภาพฟรีทุกรายการแก่ประชาชน ตั้งแต่เวลา 07.00-14.00 น. อาทิ บริการทันตกรรม ตรวจวัดภาวะโภชนาการ เป็นต้น
รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มม. ในฐานะประธานคณะกรรมการตัดสินรางวัลแม่สู้ชีวิต กล่าวว่ารางวัลดังกล่าวจัดขึ้นเป็นปีที่ 18 เป็นรางวัลที่มีความหมายทำให้เห็นหัวใจของคำว่าแม่ที่สะท้อนให้เห็นถึงการต่อสู้ชีวิตเพื่อลูก ถึงลูกของแม่ไม่ได้ประสบความสำเร็จด้วยการมีตำแหน่งหน้าที่การงานหรือมีการศึกษาสูง ลูกอาจเป็นคนพิการ แต่แสดงให้เห็นถึงความรัก จิตใจ และสองมือของแม่ได้โอบอุ้มให้ลูกชีวิตอยู่ได้ 
สำหรับรางวัลดังกล่าว มีผู้ที่ได้รับรางวัล 8 คนจากผู้เสนอชื่อทั้งหมด 71 คน แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ แม่สู้ชีวิตประเภทแม่ของลูกปกติ ได้แก่ แม่สมสมร คีรีต๊ะ จ.ตาก, แม่กิ่งแก้ว พรชัย จ.น่าน ,แม่เดือน มะโนรมย์ จ.ศรีสะเกษ ,แม่ไสว สิงห์ชู จ.กระบี่ และแม่เซี้ยม เรือนทองดี จ.สุพรรณบุรี และแม่สู้ชีวิตประเภทผู้พิการ ได้แก่ แม่ไหว บุญทน จ.นครราชสีมา, แม่สะปินะ หัดขะเจ จ.สงขลา และแม่นิภาภรณ์ แก้วเกษ จ.ปทุมธานี
ด้าน รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มม. ในฐานะประธานคณะกรรมการตัดสินรางวัลแม่ 100 ปี กล่าวว่า รางวัลนี้เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่แม่ที่มีอายุยืนยาวถึง 5 แผ่นดิน คัดเลือกจากแม่ที่มีอายุ 100 ขึ้นไป เพื่อเป็นข้อมูลวิชาการทางประชากรศาสตร์เกี่ยวกับความยืนยาวชีวิตของประชากรไทย รวมถึงเป็นข้อมูลให้ศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตและดูแลสุขภาพทั้งกายและใจ เพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่คนรุ่นหลัง ส่วนปีนี้มีผู้ได้รับรางวัล 5 คนจากเสนอชื่อ 86 คนทั่วประเทศ ได้แก่ แม่แป้น ถาวร อายุ 104 ปี จ.ตาก, แม่ลอง สอนพรหม อายุ 102 ปี จ.เลย, แม่หลงหม๊า บุกโล อายุ104 ปี จ.กระบี่, แม่ทองคำ เหมวงษ์ อายุ 103 ปี จ.ชลบุรี และแม่บุหงา เตมียบุตร อายุ 100 ปี จ.กรุงเทพมหานคร
รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มม. ในฐานะประธานคณะกรรมการตัดสินรางวัลแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กล่าวว่า รางวัลนี้จัดขึ้นเพื่อตอบแทนสองมือแม่ที่นอกจากโอบอุ้มเลี้ยงดูลูกแล้วยังเอื้อเฟื้อสิ่งแวดล้อมด้วยเชื่อว่าสิ่งแวดล้อมดี เริ่มต้นที่แม่ โดยได้ผู้ผ่านคัดเลือก 3 คนจากผู้เสนอชื่อ 50 คนทั่วประเทศ ได้แก่ แม่ฤทธิ์ บุญประกอบ จ.อุบลราชธานี, แม่ดุสิตา ชนะชัยวิบูลวัฒน์ จ.ยโสธร และแม่วลี สวดมาลัย จ.นครปฐม