สำหรับไทย ถึงแม้วันนี้ร่างรัฐธรรมนูญ จะยังไม่เปิดโอกาสให้ทุกเพศสภาพได้แต่งงานระหว่างกันได้ แต่มีความพยายามของกลุ่ม LGBT ไทยแลนด์ ที่กำลังผลักดันร่าง "พรบ.คู่ชีวิต" ซึ่งในตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการยกร่างกฏหมาย หลักการของ พรบ.คู่ชีวิต มีอยู่ 6 ข้อ

หลักการข้อที่ 1. ของ พรบ.คู่ชีวิต คือ สิทธิในการทำธุรกรรมทางการเงินร่วมกัน เช่น การกู้เงินธนาคารเพื่อซื้อบ้าน (จากเดิมที่กู้ด้วยกันไม่ได้ เพราะไม่ใช่คู่สมรสหรือผู้สืบสันดาน)2. สิทธิในการรักษาพยาบาล หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรับราชการ (จากเดิมไม่ได้สิทธิ์ เพราะไม่ใช่คู่สมรสตามกฎหมาย)3. สิทธิการลงชื่อยินยอมให้แพทย์ทำการรักษาพยาบาลแก่คู่ชีวิต (จากเดิมลงชื่อไม่ได้ เพราะไม่ใช่บุคคลในครอบครัวหรือญาติ)4. สิทธิในการรับมรดกที่ร่วมสร้างกันมา (จากเดิมที่ทรัพย์สินในชื่อผู้เสียชีวิต จะตกไปยังญาติตามกฎหมายทั้งหมด)5. สิทธิในการลดหย่อนภาษีเงินได้ ในกรณีมีคู่สมรส6. สิทธิการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม
กลุ่ม LGBT ไทยแลนด์ ได้ระบุถึงเหตุผลของการจดทะเบียนสมรสระหว่างเพศเดียวกันว่า ถึงแม้จะมีข้อวิจารณ์ว่า ทำไมคนร่วมเพศต้องจดทะเบียนระหว่างกันด้วย เพราะถ้ามีความรักระหว่างกันก็น่าจะเพียงพอแล้ว แต่กลุ่ม LGBT ไทยแลนด์ ยืนยันว่า การให้สิทธิ์นี้จะเกี่ยวข้องกับการรับรู้ของคนในสังคมเช่นกัน เพราะหากมีการจดทะเบียนสมรส คู่สมรสก็จะสามารถยืนยันสิทธิและแสดงหน้าที่ของคนทั้งสองได้มากกว่าความรัก และแน่นอนว่าการจดทะเบียนสมรส ขึ้นกับความสมัครใจของคนสองคน ไม่ใช่สิ่งที่ คู่ชาย-หญิง หรือ คู่ชาย-ชาย , คู่หญิง-หญิง ทุกคู่ต้องการ แต่การจดทะเบียนสมรสเป็นสิ่งที่พลเมืองทุกคนควรได้รับอย่างเท่าเทียมกัน
สำหรับร่าง พรบ.คู่ชีวิตฉบับนี้ กลุ่ม LGBT ไทยแลนด์ ได้เปิดแคมเปญรณรงค์ไว้แล้วในเวปไซต์ Change.org / ซึ่งขณะนี้สามารถล่ารายชื่อผู้สนับสนุนได้แล้วมากกว่า สองหมื่นเจ็ดพันคน จากเป้าหมายที่ตั้งไว้สามหมื่นห้าพันคน