ศูนย์สำรวจความคิดเห็น นิด้าโพล สำรวจความคิดเห็นเรื่อง ข้อเสนอตั้งบ่อนกาสิโนเพื่อดึงเงินเข้ารัฐ ระหว่างวันที่ 17 - 19 มิ.ย. จากประชาชนทั่วประเทศ ถามถึงข้อเสนอของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ กลุ่มรักชาติ ที่ต้องการให้รัฐบาลตั้งบ่อนกาสิโนเพื่อดึงเงินเข้ารัฐ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ 54.96 เปอร์เซ็นต์ ไม่เห็นด้วย เพราะเห็นว่า การพนันเป็นอบายมุขที่ผิดกฎหมายและผิดศีลธรรม เป็นการมอมเมาให้คนติดการพนัน โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน และเชื่อว่า จะเกิดผลกระทบที่จะตามมา เช่น ปัญหาอาชญากรรม การลักเล็กขโมยน้อย