background-defaultbackground-default
GPSC เปิดซื้อขายหลักทรัพย์วันแรก

บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่(GPSC)เปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรก18พฤษภาคมนี้ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณราคา ขายวันแรก IPOที่ 40,454ล้านบาท

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทโกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด มหาชน (GPSC) นพดล ปิ่นสุภาเปิดเผยว่า GPSCมุ่งมั่นที่จะก้าวเป็นหนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจไฟฟ้าของภูมิภาคเอเชียผู้นำทางการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และสาธารณูปโภคขนาดกลางโดยการนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ครั้งนี้ จะเป็นการช่วยเสริมความแข็งแกร่งทางการเงินให้กับบริษัท โดยจะมีการนำเงินจากการระดมทุนไปใช้ขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ สร้างมูลค่าเพิ่มและช่วยส่งเสริมการลงทุนแบบครบวงจรของกลุ่ม ปตท.ที่GPSCถือเป็นแกนนำหลักของปตท.
ทั้งนี้ GPSCมีทุนชำระแล้ว 14,983.01 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 1,123.73 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 374.58 ล้านหุ้น โดยเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อ กรรมการผู้บริหาร และพนักงานบริษัท 8.72 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 18.00 บาท เมื่อวันที่ 8 และ 11 พฤษภาคม 2558 และเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อปชช.ทั่วไปเป็นครั้งแรกในราคาหุ้น27.00บาท เมื่อ 8 และ 11-12 พ.ค.58 มูลค่าระดมทุนรวม 10,035.06 ล้านบาท มูลค่าหลักทรัพย์ ณราคา IPO หรือวันที่ขายวันแรก 18 พ.ค. ที่ 40,454 ล้านบาท ทั้งนี้จากผลประกอบการไตรมาสแรกของปี 2558 GPSC มีอัตราการเติบโตของกำไรสุทธิ 444.6% เพิ่มจาก 98 ล้านบาทในปี 2557 เป็น 531 ล้านบาทในปี 2558 รายได้เพิ่มขึ้น 30.04% จาก 4,978 ล้านบาท ในปี 2557 เป็น 6,473 ล้านบาทในปีนี้ ส่วนอนาคต GPSC จะเน้นไปที่การลงทุนในโครงการใหญ่ๆ เพื่อสร้างความมั่นคงและขยายตัวให้บริษัท

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด