ความเดือดร้อน ทุกข์ที่ไม่ได้รับการแก้ไข ร้องเรียนเรื่องไม่เป็นธรรม จุดเสี่ยง อันตราย ถูกเอารัดเอาเปรียบ พื้นที่บนหลักกฏหมายถูกบดบัง ไร้หนทาง คนหาย ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ขอให้เราเป็นส่วนหนึ่งที่จะได้ช่วยเหลือ หากคุณเดือดร้อนใจ บอกเนชั่น ระวังภัย แล้วหรือยัง "คุณบอกเรา เราช่วยคุณ"

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ผู้ดำเนินรายการ รังสิมา ศฤงคาณฤมิตร @Rangsima_s และ ณยา ใจกาวัง @Naya_Jaicawang