ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนา พรรณวดี พระราชทานเงิน 6 แสนบาท เพื่อจัดส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติที่ประเทศเนปาล

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ที่ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โปรดให้ นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เลขานุการโครงการทูบี นัมเบอร์ วัน และกรรมการมูลนิธิทูบีนัมเบอรวันนำเงินพระราชทานมอบจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีองค์ประธานโครงการทูบี นัมเบอร์วัน และองค์ประธานคณะกรรมการมูลนิธิ จำนวน600,000 บาท มอบให้รัฐบาล โดยหม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นตัวแทนผู้รับมอบเงินพระราชทาน เพื่อจัดส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติที่ประเทศเนปาล และขอให้รัฐบาลดำเนินการตามพระราชประสงค์ต่อไป
หม่อมหลวงปนัดดา เปิดเผยว่า ขณะนี้ กระทรวงต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมเพื่อประเมินสถานการณ์ทุกวัน เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปตามความต้องการ โดยสิ่งของที่คงเป็นที่ต้องการ อาทิ เต็นท์ ผ้าห่ม เวชภัณฑ์ อาหารแห้ง เป็นหลัก

ซึ่งประชาชนจำนวนมากยังคงร่วมบริจาคสมทบทุนต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม เพื่อป้องกันการแอบอ้าง หรือฉวยโอกาสด้วยวิธีต่างๆ ในการรับบริจาคขอให้หน่วยงานที่ต้องการมีส่วนร่วม อาทิ ห้างสรรพสินค้าทำหนังสือขออนุญาตรัฐบาลอย่างเป็นทางการ เป็นเอกสารยืนยันการขอรับบริจาค เพื่อป้องกันการแอบอ้าง

ทั้งนี้ กองทัพไทยและศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย จะเป็นเจ้าภาพหลัก รวบรวมสิ่งของให้ความช่วยเหลือ ไปยังประเทศเนปาลต่อไป