ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ชวลิต พิชาลัย บอกว่า การร่างแผนPDP 2015 จะเป็นแผนพัฒนาการผลิตไฟฟ้าระยะยาว ตั้งแต่ปีนี้จนถึงปี 2579 ซึ่งจะมุ่งพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางพลังงาน มีราคาเป็นธรรม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline