ในการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ ภาค 4 หมวด 3 การสร้างความปรองดอง อ.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ประธานคณะกรรมการศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดอง บอกว่า คณะกรรมการอิสระเสริมสร้างความปรองดองแห่งชาติ จะพยายามสร้างสรรค์ที่สุด ใช้นวัตกรรมให้มากที่สุด ต้องให้เกียรติทุกฝ่าย ซึ่งคณะกรรมการอิสระมีกรรมการ 15 คน มีคนกลาง ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้ามาร่วมทำงาน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline