สภาอุตสาหกรรมฯ เผยผลการสำรวจความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรมในเดือน มี.ค. 2558 พบอยู่ที่ระดับ 87.7 ลดลงจากระดับ 88.9 ในเดือน ก.พ. ปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 และต่ำสุดในรอบ 5 เดือน เพราะยังขาดปัจจัยสนับสนุนความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการ ผนวกความเปราะบางของเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปัญหาขีดความสามารถในการแข่งขันลดลง เนื่องจากขาดการปรับปรุงเทคโนโลยีในการผลิต รวมทั้งการตกต่ำของราคาสินค้าเกษตร ส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อของเกษตรกร ขณะเดียวกันการแข็งค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกับในภูมิภาค เป็นปัจจัยลบต่อความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการส่ง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline