ระเบียบใหม่ของกระทรวงการค้าเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ ซึ่งเริ่มบังคับใช้เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมา กำหนดให้เกาะบาหลีเป็นพื้นที่ยกเว้น เนื่องจากกระทรวงเห็นว่าเขตท่องเที่ยวไม่ควรมีการกำหนดข้อห้าม

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ตลาดขนาดเล็ก ผู้ค้ารายย่อย และผู้ขายเครื่องดื่มบนชายหาดทั่วประเทศหยุดขายเบียร์ รัฐบาลท้องถิ่นเกาะบาหลี สมาคมค้าปลีก และบรรดาผู้ค้าต่างแสดงความไม่เห็นด้วยต่อคำสั่งห้ามขายเบียร์

แนวทางคำสั่งห้ามของกระทรวง ระบุว่า ผู้ว่าการ และนายกเทศมนตรี สามารถกำหนดพื้นที่บางแห่งให้เป็นพื้นที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ได้โดยพิจาณาถึงวิถีปฏิบัติในท้องถิ่นเป็นหลัก ซึ่งควรให้มีออกเทศบัญญัติที่กำหนดให้พื้นที่เหล่านี้เป็นเขตหรือสถานที่ท่องเที่ยว

แนวทางของระเบียบนี้ ระบุว่า ประเภทของเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ ที่ให้ขายได้ในเขตท่องเที่ยวต้องมีปริมาณแอลกอฮอลล์ระหว่าง 1-5 เปอร์เซนต์ซึ่งขายให้ได้เฉพาะชาวต่างชาติ และนักท่องเที่ยวภายในประเทศที่มีอายุไม่ต่ำกว่า21 ปี และต้องมีบัตรประจำตัวยืนยัน

ผู้ขายรายย่อย ที่ขายเบียร์ในเขตพื้นที่ท่องเที่ยว ต้องเข้าร่วมเป็นสหกรณ์ซึ่งเป็นบริษัทที่บริหารโดยคณะบริหารของรัฐบาลระดับภูมิภาค หรือในรูปแบบของกลุ่มบริษัทร่วมที่ได้รับการอนุมัติโดยผู้ว่าการหรือนายกเทศมนตรี

การควบคุมการค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ในพื้นที่ท่องเที่ยว จะดำเนินการโดยคณะทำงานที่ผู้ว่าการหรือนายกเทศมนตรีจัดตั้งขึ้น

แนวทางปฏิบัตินี้ มีขึ้นเพื่อตอบโต้การคัดค้านอย่างแข็งขันจากบาหลี เรื่องระเบียบใหม่ของกระทรวงซึ่งระบุว่าเครื่อมดื่มที่มีแอลกอฮอลล์ 1-5 เปอร์เซนต์ ขายได้เฉพาะในซูเปอร์มาเก็ต และห้างสรรพสินค้า

ตามระเบียบใหม่ ตลาดขนาดเล็ก ร้านอาหารแผงลอย ร้านค้าริมทาง และร้านค้าริมหาดจะไม่ได้รับอนุญาตให้ขายเบียร์หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์ระหว่าง 1-5 เปอร์เซนต์ ส่วนเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์มากกว่านี้มีการสั่งห้ามขายมาก่อนหน้านี้แล้ว