เจ้าหน้าที่สมาพันธ์ข้าวแห่งกัมพูชา เผยค่าขนส่งและค่าพลังงาน เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้กัมพูชาเสียเปรียบการแข่งขัน ในการส่งออกข้าวเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline
นายคิม สาวุธ หัวหน้าคณะกรรมการด้านความสามารถในการแข่งขันเรื่องต้นทุน ของสมาพันธ์ข้าวแห่งกัมพูชา บอกว่าค่าขนส่งและราคาพลังงานในประเทศเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้ข้าวกัมพูชาแพงเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน

เขาบอกว่าผู้ซื้อมักพูดว่าข้าวเวียดนามราคาถูกกว่าข้าวกัมพูชาโดยนายคิมบอกว่าข้าวกัมพูชาราคาแพงหลังผ่านการสี ต่างจากข้าวเปลือกที่ราคาถูก

นอกจากค่าขนส่งสูงแล้ว กัมพูชายังมีค่าขนย้ายสินค้าตามท่าเรือสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วยโดยทางสมาพันธ์ข้าวแห่งกัมพูชาได้ขอให้กระทรวงโยธาธิการและการขนส่งเข้ามาช่วยลดค่าขนส่งตามท่าเรือและขอให้บริษัทขนส่งปรับราคาให้เทียบเท่ากับประเทศอื่นในภูมิภาค

ในการประชุมเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมา ระหว่างสมาพันธ์ข้าวแห่งกัมพูชากระทรวงโยธาธิการและการขนส่ง และกระทรวงอุตสาหกรรม เหมืองแร และพลังงาน มีการพูดถึงการซื้อพลังงานด้วยราคาค้าปลีก

ผู้อำนวยการบริการ องค์การไฟฟ้าของกัมพูชาบอกว่า รัฐบาลมีแผนค่อยๆลดค่าพลังงาน แต่น่าจะใช้เวลานานกว่าที่ภาคเอกชนคาดไว้

โดยเขาบอกว่ารัฐบาลจะสนับสนุนค่าไฟฟ้าให้กับชาวนาที่จำเป็นต้องปั้มน้ำเพื่อใช้งานในนาข้าวตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป