กระทรวงต่างประเทศ ประชุมช่วยเหลือรัฐบาลเนปาล พร้อมส่งเจ้าหน้าที่ไปช่วยสถานทูตไทยในกรุงกาฐมาณฑุ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

อธิบดีกรมสารนิเทศ และโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ นายเสข วรรณเมธี บอกว่า เช้าวันนี้ กระทรวงการต่างประเทศจะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไทยในเนปาลที่ประสบเหตุแผ่นดินไหว อย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ ยังจะมีการหารือเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือรัฐบาล และประชาชนเนปาลด้วย
ขณะเดียวกัน จะส่งเจ้าหน้าที่ไปยังเนปาลเพิ่มเติม เพื่อเสริมทีมเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยในกรุงกาฐมาณฑุ ในการให้ความช่วยเหลือคนไทยอีกทางหนึ่งด้วย //ส่วนกลุ่มคนไทย 34 คนที่เดินทางไปประชุมที่เมืองนากากอด ปลอดภัยดี และเตรียมเดินทางกลับไทยโดยสารการบินเนปาล ในวันที่ 27 เมษายนนี้