ประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ บวรศักดิ์ อุวรรณโณ บอกว่า การอภิปรายตลอด 4 วัน มีผู้ที่เสนอความเห็นต่างจากกรรมาธิการจำนวนมาก ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติโดยจะนำข้อเสนอทั้งหมดเข้ามาพิจารณาหลังจากมีการยื่นคำขอแก้ไขอย่างเป็นทางโดยหลังวันที่ 26 เมษายนที่จะส่งร่างรัฐธรรมนูญ ให้กับพรรคการเมือง กลุ่มการเมือง เพื่อจะให้ชี้แนะในเรื่องที่ห่วงใย ว่าจะก่อให้เกิดความขัดแย้ง มีส่วนใดบ้าง จะมีข้อเสนอแนะการแก้ไขอย่างไรบ้าง เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งในสังคมด้วย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline