พื้นที่ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ กำลังประสบภัยแล้งอย่างหนัก อีกทั้งยังขาดแคลนน้ำไปหล่อเลี้ยงภาคการเกษตร ทำให้เกษตรกรต่างประสบกับปัญหาขาดทุน ขณะที่ภาครัฐเองต่างมีแนวทางแก้ไขปัญหานี้ ...ติดตามเรื่องนี้กับ ...คุณ อายุทัย นนท์นิติรัตน์ ผู้สื่อข่าวเนชั่นทีวีเชียงใหม่

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline