สมาคมผู้ผลิตผู้ค้าและผู้ส่งออกไข่ไก่ วอนรัฐแก้ภาวะผลผลิตล้นตลาด ขณะที่ราคาไข่ไก่หน้าฟาร์มกับราคาตลาดที่ไม่สมดุล โดยปัจจุบันราคาไข่ไก่อยู่ที่ฟองละ 1.80-1.90 บาท ขณะที่ต้นทุนการผลิตสูงถึง 2.50 บาทต่อฟอง แต่กลับพบว่า ผู้ค้าในท้องตลาดขายไข่ไก่ในราคาสูงถึงฟองละ 3 บาท หวั่นเกษตรกรต้องเลิกเลี้ยงไก่ไปในที่สุด