ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน สรุปสถิติอุบัติเหตุ 508 ครั้ง เสียชีวิต 58 เจ็บ 517 สั่งคุมเข้มดื่มแล้วขับ ขับรถเร็ว เน้นสายหลัก สายรอง จุดเสี่ยงอุบัติเหตุ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นายอาคม เติมพิทยาไพส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ประธานแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 เปิดเผยว่า ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รวบรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2557

ซึ่งเป็นวันแรกของการรณรงค์ มอบความสุขทั่วไทย สัญจรปีใหม่ ปลอดภัยทุกคน เกิดอุบัติเหตุ 508 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 58 ราย ผู้บาดเจ็บ 517 คน สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เมาสุรา ร้อยละ 36.61 ขับรถเร็วเกินกำหนดร้อยละ 23.82 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 82.41 ส่วนใหญ่เกิดในเส้นทางตรง ร้อยละ 58.86 บนทางหลวงแผ่นดิน ร้อยละ 41.14 ถนน อบต./หมู่บ้าน ร้อยละ 30.31

ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ช่วงเวลา 16.01 - 20.00 น.ร้อยละ 34.84 ผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มวัยแรงงาน ร้อยละ 51.83 ทั้งนี้ ได้จัดตั้งจุดตรวจหลัก 2,243 จุด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 64,505 คน เรียกตรวจยานพาหนะ 531,490 คัน มีผู้ถูกดำเนินคดี รวม 76,168 ราย

โดยมีความผิดฐานไม่สวมหมวกนิรภัย 22,874 ราย ไม่มีใบขับขี่ 22,314 ราย โดยจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี (23 ครั้ง) จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ บุรีรัมย์ (6 ราย) จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี (23 คน)

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมช.คมนาคม เผยว่า วันนี้เป็นวันแรกของวันหยุดช่วงเทศกาลปีใหม่ ประชาชนส่วนใหญ่เริ่มทยอยเดินทางถึงที่หมาย ขณะที่บางส่วนอยู่ระหว่างการเดินทาง ศปถ.จึงขอกำชับให้จังหวัดดำเนินมาตรการป้องกันในมิติเชิงพื้นที่บูรณาการความร่วมมือในทุกระดับ เข้มงวดกวดขันดูแลความปลอดภัยในการเดินทางแก่ประชาชนบนถนนสายหลักและถนนสายรอง

มุ่งเน้นจัดตั้งจุดตรวจบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด ควบคู่กับการจัดตั้งจุดบริการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง คุมเข้มผู้ขับขี่ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุ ทั้งการขับรถเร็ว เมาแล้วขับ แซงในระยะกระชั้นชิด ขับรถย้อนศร และฝ่าฝืนสัญญาณจราจร โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ รถกระบะ ซึ่งเป็นยานพาหนะที่มีสถิติอุบัติเหตุสูง

พร้อมตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทให้มีมาตรฐานความปลอดภัย พนักงานขับรถมีระดับแอลกอฮอล์เป็น ศูนย์ รวมถึงบังคับใช้กฎหมายควบคุมการเข้าถึงและการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนยานพาหนะและในขณะขับขี่หรือโดยสารรถอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับ

นายไมตรี อินทุสุต รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า จากสถิติอุบัติเหตุทางถนนในวันแรกของการรณรงค์ พบว่า ยานพาหนะที่ประสบอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ โดยมีสาเหตุจากการดื่มแล้วขับมากที่สุด กระทรวงมหาดไทย จึงขอเน้นย้ำให้จังหวัดบูรณาการปฏิบัติการสร้างความปลอดภัยทางถนนเชิงรุกกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กระจายกำลังเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครในการดูแลเส้นทางสายต่างๆ

โดยเฉพาะจุดเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง บริเวณรอบเส้นทางที่มีการจัดงาน รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ เพื่อคุมเข้มพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุ ส่วนในระดับท้องถิ่น ให้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัดประจำชุมชน หมู่บ้าน ควบคู่กับการใช้มาตรการทางสังคม โดยให้คนในชุมชนร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนการสร้างความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เผยจากสถิติอุบัติเหตุทางถนนของช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา พบว่า วันที่ 31 ธันวาคม และวันที่ 1 มกราคม ของทุกปีมีสถิติอุบัติเหตุทางถนนสูง ประกอบกับในช่วง 1 - 2 วันนี้ เป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองเข้าสู่ศักราชใหม่

ศปถ. ได้เน้นย้ำให้จังหวัดคุมเข้มป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและอุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้น โดยจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเส้นทางสายต่างๆ เน้นเส้นทางเสี่ยงอุบัติเหตุ สถานบันเทิง สถานที่จัดงานรื่นเริง คุมเข้มการดื่มแล้วขับ ขับรถเร็ว ไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย

พร้อมควบคุมการเข้าถึง การดื่ม และการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 เน้นหนักเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 20 ปีเป็นพิเศษ ท้ายนี้ ฝากประชาชนให้เฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่อย่างมีสติ ไม่ประมาท เพิ่มความระมัดระวังอุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้เทศกาลปีใหม่เป็นเทศกาลแห่งความสุขและปลอดภัย