รัฐบาลเปิดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เน้นบังคับใช้กฎหมายจราจรเคร่งครัด พร้อมแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงเพื่อคุมเข้มลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ในฐานะประธานกรรมการและผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) บอกว่า ได้จัดทำแผนอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยช่วงปีใหม่ 2558

ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติดังกล่าวแล้ว โดยมอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการฯ ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558

โดยจะคุมเข้มข้นระหว่างวันที่ 30 ธ.ค.57 5 ม.ค.58 ภายใต้แนวคิด มอบความสุข ทั่วไทย สัญจรปีใหม่ ปลอดภัยทุกคน โดยกำชับให้ดำเนินการตามมาตรการเน้นหนัก 3 ด้าน ทั้งการบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด ควบคู่กับการใช้มาตรการทางสังคม

โดยให้ภาคประชาสังคมร่วมขับเคลื่อนการลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ ควบคุมการเข้าถึง การดื่ม และการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปี 2551 และมาตรการแก้ไขปัญหา เน้นปรับปรุงจุดเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และจุดตัดทางรถไฟ โดยจัดตั้งจุดตรวจบริเวณดังกล่าว เพื่อควบคุมการเกิดอุบัติเหตุและลดความสูญเสียให้มากที่สุด