ยะลา 29 ธ.ค.57 - ปริมาณน้ำที่ปล่อยออกจากเขื่อนบางลาง ส่งผลกระทบพื้นที่ริมแม่น้ำปัตตานีใน 3 อำเภอของยะลา

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ยะลา-เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2557   เวลา 11.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำในแม่น้ำปัตตานี ว่า  หลังจากที่เขื่อนบางลางได้มีการปล่อยน้ำ ผ่านประตูระบายน้ำล้นSpillway เข้าสู่วันที่ 4 ซึ่งน้ำจากเขื่อนได้ไหลลงมารวมกับน้ำในแม่น้ำปัตตานี ผ่านในพื้นที่ อ.เมืองยะลา เช้านี้ ระดับน้ำในแม่น้ำปัตตานีเพิ่มขึ้น 4-5 เซนติเมตร ยังไม่กระทบในพื้นที่ลุ่มในพื้นที่ อ.เมืองยะลา แต่อย่างใด ขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ลุ่มริมแม่น้ำปัตตานี ที่ อ.บันนังสตา และ อ.กรงปินัง เริ่มได้รับผลกระทบ เนื่องจากปริมาณที่ไหลลงมาจากเขื่อนมีจำนวนมาก และเอ่อเข้าท่วมพื้นที่บ้านเรือน และพื้นที่การเกษตรของชาวบ้าน  โดยปริมาณน้ำที่เขื่อนบางลาง วันนี้ ทางเขื่อนได้ทำการปล่อยน้ำผ่านประตูระบายน้ำล้น Spillway จำนวน 2 ประตู ขนาด 1.5 เมตร เข้าสู่วันที่ 4 มีน้ำที่ไหลออกจากเขื่อน จำนวน 43 ล้านลูกบาศ์กเมตร ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาระดับน้ำในเขื่อน ให้อยู่ในระดับไม่เกิน 115 เมตรระดับน้ำทะเลปานกลาง
นายกาศ  เส็นโต๊ะเย็บ  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา  กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินโคลนถล่ม จ.ยะลา ได้สรุปผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย รวม 12 วัน ในระหว่างวันที่ 17-28 ธ.ค. 57 เกิดสถานการณ์น้ำท่วม จำนวน 8 อำเภอ 58 ตำบล 340 หมู่บ้าน 9 ชุมชน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จำนวน 37,013 ครัวเรือน 107,222 คน อพยพ 276 ครัวเรือน 975 คน บ้านเสียหายทั้งหลัง 3 หลัง บางส่วน 48 หลัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล 4 แห่ง โรงเรียน 27 แห่ง (ปิดการเรียนการสอน 40 แห่ง) มัสยิด 4 แห่ง มีผู้เสียชีวิต 3 คน บาดเจ็บ 2 คน พื้นที่การเกษตร 14,288 ไร่ ถนน 335 สาย สะพาน 27 แห่ง ท่อระบายน้ำ 16 แห่ง ฝาย 9 แห่ง ทำนบ 4 แห่ง ตลิ่ง 2 แห่ง บ่อปลา 170 บ่อ และสัตว์เลี้ยง 11,422 ตัว
ส่วนแนวโน้มสถานการณ์ในพื้นที่ จ.ยะลา มีฝนตกเล็กน้อยบางพื้นที่ การระบายน้ำจากเขื่อนบางลางทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำปัตตานีมีระดับสูงขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ อ.บันนังสตา และ อ.กรงปินัง ส่งผลให้น้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตรและเริ่มส่งผลกระทบกับราษฎรในบางพื้นที่ สำหรับเขตเทศบาลนครยะลา ระดับน้ำยังต่ำกว่าตลิ่งอีก 1.64 เมตร ไม่ส่งผลกระทบแต่อย่างใด ทั้งนี้ ยังคงติดตาม เฝ้าระวัง และเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่อง นายกาศ กล่าว