นายสุเมธ องกิตติกุล ผู้อำนวยการวิจัยด้านนโยบายการขนส่ง และโลจิสติกส์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) เปิดเผยว่า ได้จัดทำข้อเสนอถึงเรื่องความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตและการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบ ควรปรับระบบประกันภัยรถสาธารณะ โดยบังคับวงเงินคุ้มครองเพิ่มขึ้นเป็นไม่เกินรายละ 1-1.5 ล้านบาท พร้อมกับสร้างระบบการชดเชยกับผู้บาดเจ็บที่เหมาะสม เพราะระบบประกันภัยชดเชย เฉพาะค่ารักษาพยาบาล และการชดเชยอื่นๆ ปัจจุบันมีจำนวนน้อย รวมทั้งต้องปรับวงเงินความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุของรถขนาดใหญ่ต่อครั้ง เพิ่มขึ้นเป็น 30 ล้านบาท ทั้งภาคบังคับ และภาคสมัครใจด้วย
สำหรับการได้รับชดเชยค่าเสียหายเบื้องต้น โดยเฉพาะวงเงินค่ารักษาพยาบาลของผู้ประสบภัยจากรถ ปัจจุบันจะได้รับเงินค่าเสียหายเบื้องต้นไม่เกินรายละ 30,000 บาท โดยมีวงเงินคุ้มครองสูงสุดไม่เกินรายละ 65,000 บาท ส่วนกรณีเสียชีวิต และทุพพลภาพได้รับไม่เกินรายละ 200,000 บาท