เพชรบุรี - จังหวัดเพชรบุรีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 จังหวัดเพชรบุรี เพื่อลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยมีเป้าไม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเหมือนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ที่ห้องประชุมพริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี นายมณเฑียร ทองนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งจังหวัดเพชรบุรี โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัยจังหวัดเพชรบุรี เป็นผู้จัดให้มีขึ้น เพื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ทั้งนี้สืบเนื่องมาจังหวัดเพชรบุรี เป็นประตูสู่ภาคใต้ ซึ่งประชาชนจะใช้ถนนเพชรเกษมเป็นเส้นทางสัญจรผ่านไปยังภาคใต้ หรือจากภาคใต้เข้าสู่กรุงเทพมหานคร และในช่วงวันหยุดยาวในเทศกาลปีใหม่จะมีนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปมาเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี ร่วมทั้งเดินทางผ่านไปยังภาคใต้ หรือจากภาคใต้ไปกรุงเทพมหานคร จังหวัดเพชรบุรีจึงได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 จังหวัดเพชรบุรี ขึ้น โดยมีเป้าหมายลดอุบัติเหตุทางถนนให้น้อยที่สุด และไม่ให้มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเหมือนช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา