กระทรวงสาธารณสุข แถลงความสำเร็จผลงานชิ้นโบว์แดงในรอบ 3 เดือน กระจายโอกาสประชาชนทุกพื้นที่เข้าถึงบริการง่าย และเตรียมประกาศใช้กฎหมายใหม่9 ฉบับ อาทิ ควบคุมนมผง-อาหารเสริมเด็ก เหล้า บุหรี่ ควบคุมโรคติดต่อ ติดตามรายละเอียดได้กับ คุญสุริยัน ปัญญาไว ผู้สื่อข่าวเนชั่น ทีวี

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นับจากการก้าวเข้ามาดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ของ นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน ตั้งแต่ช่วงเดือน ก.ย.ที่ผ่านมา ขณะนี้เป็นเวลากว่า 3 เดือนแล้วนะครับ โดยก่อนหน้านี้แม้จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่า ผลงานยังไม่ปรากฎชัดเท่าที่ควร แต่ทางคณะผู้บริหารก็ยืนยันว่า ที่ผ่านมาได้ดำเนินนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพ และการเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรม
โดย นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังเปิดมหกรรมแสดงผลงานรอบ 3 เดือน ภายใต้การบริหารงานของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ว่า ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินนโยบาย เน้นดูแลสุขภาพของประชาชนตลอดช่วงชีวิต...
แบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ 1.ด้านพัฒนาบริการ ให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการที่สะดวกและรวดเร็ว พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับ โครงการพระราชดำดิและเฉลิมพระเกียรติฯ เช่น โครงการคัดกรองและผ่าตัดตาต้อกระจก เป็นต้น
2.ด้านการป้องกันควบคุมโรค เน้นการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ร่วมกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้ยังได้เปลี่ยนระบบการดูแลรักษา ผู้ติดเชื้อเอชไอวี โดยไม่ต้องรอให้ภูมิต้านทานต่ำลง อีกทั้งยังได้อนุมัติให้องค์การเภสัชกรรม เร่งสร้างโรงงานผลิตยาแห่งใหม่ที่รังสิต และโรงงานผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก ให้เสร็จโดยเร็ว
3.ด้านการออกกฎหมาย ได้จัดทำร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ แทนกฎหมายเดิมที่ใช้มานากว่า 22 ปี ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จัดทำกฎหมายลูกตาม พ.ร.บ.ควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
และ 4.ด้านการสร้างความโปร่งใสขององค์กร เพื่อลดปัญหาการมุจริต โดยออกระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการ ด้านยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา 4 กลุ่ม ได้แก่ วัสดุการแพทย์ วัสดุทันตกรรม วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์และวัสดุเอกซเรย์ โดยให้เป็นแนวทางปฎิบัติทั่วประเทศ
ทั้งนี้ ทีมผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ได้ย้ำว่านโบายทั้งหมดที่ได้จัดทำ ในรอบ 3 เดือน. เป็นไปตามกรอบทิศทางของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยพยายามเน้นให้ คนไทยได้มีสุขภาพดีและเข้าถึงบริการ มากขึ้นครับ

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด