พัทลุง - จังหวัดพัทลุง ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเพิ่มอีก 3 อำเภอ ริมทะเลสาบ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 57 จังหวัดพัทลุงประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเพิ่มอีก 3 อำเภอริมทะเลสาบ คือ อำเภอเขาชัยสน อำเภอปากพะยูน แล ะอำเภอตะโหมด รวมพื้นที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จำนวน 9 อำเภอ 47 ตำบล 237 หมู่บ้าน จากทั้งหมด 11 อำเภอของจังหวัดพัทลุง เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในหมู่บ้านริมทะเลสาบสงขลา
สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ล่าสุดยังคงท่วมบ้านเรือนราษฎร์ในหมู่บ้านริมชายฝั่งทะเลสาบสงขลา ประกอบด้วย ตำบลมะกอกเหนือ ตำบลพนางตุง ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน ตำบลหารโพธิ์ ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน ตำบลฝาละมี ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน ตำบลลำปำ อำเภอเมือง และตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว ระดับบางพื้นที่ท่วมสูงเกือบ 1 เมตร ชาวบ้านที่อาศัยตามหมู่บ้านริมทะเลสาบได้รับความเดือดร้อน กว่า 4,000 ครัวเรือน ในขณะที่ทางจังหวัดส่งเจ้าหน้าที่ออกสำรวจความเสียหายเบื้องต้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน