เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 ที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ได้รายงานสภาพอากาศผ่านเฟซบุ๊ค แจ้งว่า ในเช้าวันนี้ ที่บ้านใหม่ร่องกล้า ม. 10 ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก อุณหภูมิได้ลดต่ำลงมาก และเกิดแม่คะนิ้งแรกของฤดูหนาวปีนี้ ที่บ้านใหม่ร่องกล้า หมู่บ้านชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง บนความสูง 1,400 เมตร ตั้งอยู่ใจกลางอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าแม้ว่าแม่คะนิ้งจะยังไม่เกิดมากเหมือนทุกปี แต่นักท่องเที่ยวหลายหลาย ก็ได้สัมผัสอากาศหนาวและได้ถ่ายภาพความงามของน้ำค้างแข็ง ที่ปรากฏเป็นครั้งแรกในรอบปีนี้ โดยระยะนี้ อาจจะยังคงมีปรากฏการณ์น้ำค้างแข็งเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องได้ เนื่องจากความกดอากาศสูงจากจีน ได้แผ่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนอย่างต่อเนื่อง ขอบคุณภาพจาก อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline