วันนี้ (22 ธันวาคม 2557) บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือดอนเมืองโทลเวย์ ได้ประกาศปรับค่าผ่านทางแล้วตั้งแต่เที่ยงคืนที่ผ่านมา

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline


ดอนเมืองโทลเวย์ปรับราคาใหม่แล้ว

ดอนเมืองโทลเวย์ปรับราคาใหม่แล้ว


ซึ่งราคาใหม่ มีดังนี้
ขาออกดินแดง-ดอนเมืองรถ 4 ล้อ จาก 60 บาท เป็น 70 บาทรถมากกว่า 4 ล้อ ปรับเป็น 100 บาท 
ช่วงที่ 2 ดอนเมือง-อนุสรณ์สถานรถ 4 ล้อ จาก 25 บาท เป็น 30 บาทรถมากกว่า 4 ล้อ จาก 35 บาท เป็น 40 บาทตลอดทั้งเส้นทางขาออก รถ 4 ล้อ จาก 85 บาท เป็น 100 บาทรถมากกว่า 4 ล้อ จาก 125 บาท เป็น 140 บาท

ดอนเมืองโทลเวย์ปรับราคาใหม่แล้ว

ดอนเมืองโทลเวย์ปรับราคาใหม่แล้ว


ทั้งนี้การปรับขึ้นค่าผ่านทางดอนเมืองโทลเวย์ เป็นไปตามข้อตกลงที่ทำไว้กับกรมทางหลวง ที่จะต้องปรับราคาขึ้นทุก ๆ 5 ปี ซึ่งราคาใหม่นี้จะใช้ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2562

ภาพโดย กุลพันธ์ ศิริพิมพ์อัมพร

ดอนเมืองโทลเวย์ปรับราคาใหม่แล้ว

ดอนเมืองโทลเวย์ปรับราคาใหม่แล้ว