ราชบุรี - เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 12 ธ.ค. 57 นายวิฑูร สุขพูล การค้าภายในจังหวัดราชบุรีร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี เจ้าหน้าที่ตำรวจของสภ.เมืองราชบุรี และผู้แทนพาณิชย์จังหวัด ได้ลงพื้นที่ตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่ในห้างสรรพสินค้าในจังหวัดราชบุรี

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและให้คำแนะนำแก่ประชาชนในการเลือกกระเช้าของขวัญอย่างมีคุณภาพ และปลอดภัย เพราะช่วงเทศกาลปีใหม่ประชาชนส่วนใหญ่นิยมซื้อกระเช้าของขวัญปีใหม่เป็นของขวัญและของฝาก   จึงขอความร่วมมือผู้จำหน่ายให้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารไม่นำผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุ หรือใกล้หมดอายุมาจัดใส่รวมในกระเช้า และต้องแสดงฉลากอาหารเป็นข้อความภาษาไทยที่เห็นได้ชัดเจนอ่านง่าย แสดงชื่อ ประเภท หรือชนิดของอาหารแต่ละรายการที่บรรจุ วันเดือนปีที่หมดอายุหรือควรบริโภคก่อนของอาหาร ซึ่งจะต้องมีกำหนดไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันที่ผลิต ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการแสดงฉลากของอาหารจัดรวมในภาชนะ
สำหรับผลการตรวจสอบกระเช้าของขวัญ พบว่าส่วนใหญ่ผู้ประกอบการได้จัดกระเช้าของขวัญถูกต้อง และไม่พบสินค้าหมดอายุ ซึ่งทางการค้าภายในจังหวัดจะส่งเจ้าหน้าที่มาสุ่มตรวจภายหลังอีกครั้งเพื่อความมั่นใจของประชาชน อย่างไรก็ตามหากผู้บริโภคต้องการร้องเรียนสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วน 1569 หรือร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด หรือศูนย์ดำรงธรรมอำเภอในแต่ละอำเภอ