สืบเนื่องจากคดีเครือข่าย พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ อดีตผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง หลังจากที่ พล.อ.อ.สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการ ในพระองค์ฯ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ ได้มีหนังสือ ยกเลิกชื่อสกุลพระราชทาน "อัครพงศ์ปรีชา" ลงวันที่ 28 พ.ย.57 ถึง นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทยนั้น