อธิบดีกรมการขนส่งทางบก อัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต บอกว่า ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในโซเชียล เน็ตเวิร์กว่า สามารถนำพาสปอร์ตรถยนต์ไปขับได้ในกลุ่มประเทศอาเซียนนั้น กรมการขนส่งทางบกขอชี้แจงว่า กรณีดังกล่าวเป็นความเข้าใจผิด เพราะปัจจุบันการนำพาสปอร์ตรถยนต์ไปใช้ในการขับรถต่างประเทศนั้น สามารถทำได้เฉพาะกับประเทศลาวประเทศเดียวเท่านั้น เพราะได้มีการทำความตกลงร่วมกันระหว่างไทย-ลาว ให้สามารถนำรถยนต์ รถโดยสาร และรถบรรทุกไปใช้ในประเทศลาวได้ ส่วนประเทศกัมพูชาได้มีความตกลงร่วมกันเฉพาะรถโดยสารและรถบรรทุกเท่านั้นไม่มีส่วนของรถยนต์ส่วนบุคคล