รายการข่าวข้นคนข่าว ประจำวันพฤหัสที่ 30 มิถุนายน 2565 ดำเนินรายการโดย วราวิทย์ ฉิมมณี และ นลิน สิงหพุทธางกรู ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ 20.30 - 22.30 น.

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

รายการคุยข่าว ที่มีการนำเสนอทั้งเรื่องการเมือง เศรษฐกิจและสังคม มีการวิเคราะห์แบบเจาะลึก ดำเนินรายการโดย วราวิทย์ ฉิมมณี และ นลิน สิงหพุทธางกรู