svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

ข่าวข้นคนสำคัญ :: โครงการ Flagship Project

01 ธันวาคม 2559
8.4 k

โครงการยกระดับคุณภาพงานบริการภาครัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล หรือ Flagship Project อันประกอบด้วยหลากหลายกิจกรรม เพื่อพัฒนาบริการที่สะดวกสบายให้แก่ประชาชน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น Digital Government อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป เรามาทำความรู้จักกับโครงการนี้ไปพร้อมๆกันในช่วง ข่าวข้นคนสำคัญ