จากกรณีมีกระแสข่าวการสลับโควต้ารัฐมนตรีระหว่างพรรคพลังประชารัฐกับพรรครวมพลังประชาชาติไทย โดย ศ.ดร.เอกน เหล่าธรรมทัศน์ แกนนำพรรครวมพลังประชาชาติไทย อาจได้ไปนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาฯคนใหม่ ซึ่งเดิมเป็นโควต้าของพรรคพลังประชารัฐ และเปิดทางให้ นายสุชาติ ชมกลิ่น ประธาน ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ เข้าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่ากาารกระทรวงแรงงาน ซึ่งเดิมเป็นโควต้าของพรรครวมพลังประชาชาติไทยนั้น 
ข่าวนี้ได้สร้างกระแสสนับสนุนในหมู่คณาจารย์มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ซึ่งเป็นบุคลากรสำคัญในแวดวงอุดมศึกษา ดร.เชษฐา ทรัพย์เย็น ประธานที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย หรือ ทปสท. กล่าวว่า โผ ครม.ที่เป็นข่าวล่าสุดนี้ถือว่ามีความเหมาะสมมาก เนื่องจาก ศ.ดร.เอนก เป็นบุคคลที่อยู่ในแวดวงอุดมศึกษามาตลอดชีวิต มีความสามารถทางวิชาการ และมีชื่อเสียงโด่งดังทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ทั้งยังเป็นเจ้าของทฤษฎีทางรัฐศาสตร์อันเลื่องชื่อ คุ้นหูกันดีว่า "สองนคราประชาธิปไตย" หรือ "คนเมืองตั้งรัฐบาล-คนชนบทล้มรัฐบาล" นอกจากนั้น ศ.ดร.เอนก ยังเคยเป็น ส.ส. เป็นผู้บริหารพรรคการเมือง และผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการระดับชาติมาโดยตลอดด้วย ดร.เชษฐา กล่าวต่อว่า ได้ต่อสายสอบถามเครือข่ายคณาจารย์กลุ่มต่างๆ ในแวดวงอุดมศึกษา ทุกคนพากันขานรับเป็นเสียงเดียวกันว่าเหมาะสมมาก ทั้ง ผศ.ดร.วัชรินกร เมฆลา ประธานที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏ หรือ ทปมรภ. / นายสัตวแพทย์ สถิตย์ อรุณแสง ประธานที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล หรือ ปคมทร. / และ ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ กรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือ ก.พ.อ. ซึ่งต้องร่วมงานกับรัฐมน่ตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาฯคนใหม่โดยตรง 
ทุกคนเห็นว่าหาก ศ.ดร.เอนก มานั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาฯจริง จะทำให้งานด้านอุดมศึกษาขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ ทั้งด้านการพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนางานวิจัยและสร้างคนเพื่อเป็นฐานการพัฒนาประเทศ ตลอดจนการสร้างธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย