เริ่มจากประเด็นที่ทุกคนให้ความสนใจ คือ "ฆ่าข่มขืนต้องประหาร" จริงๆ แล้วกฎหมายอาญาเดิม มาตรา 277 ทวิ ก็กำหนดโทษประหารสำหรับคดีข่มขืนที่ทำให้ผู้ถูกกระทำถึงแก่ความตายอยู่แล้ว แต่มีติ่งให้ศาลใช้ดุลยพินิจ คือกำหนดโทษประหารชีวิต หรือ จำคุกตลอดชีวิต ซึ่งเป็นโทษเบากว่าประหาร แต่กฎหมายใหม่ที่แก้ไขออกมา กำหนดโทษ "ประหารสถานเดียว" ถ้าข่มขืนแล้วเหยื่อเสียชีวิต ไม่ว่าจะเป็นข่มขืนคนทั่วไป ข่มขืนเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี หรือข่มขืนเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี ซึ่งนิยามของการข่มขืนกระทำชำเรา ปัจจุบันก็ชัดเจนว่าการข่มขืน เหยื่อเป็นผู้ชายก็ได้ เด็กชายก็ได้ และกระทำทางทวารหนักหรือช่องปากก็เข้าข่ายข่มขืนด้วยเช่นกัน