คุณผู้ชมคงจำภาพเหตุการณ์นักเลงงานบวชยกพวกเข้าไปทำร้ายครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ได้หลังจากวันนั้นก็ยังมีอีกหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นตามมา สะท้อนให้เห็นว่า"ค่านิยมของการจัดงานบวชในสังคมไทยเปลี่ยนไปมาก  จนทำให้อดตั้งคำถามไม่ได้น่ะครับว่าทุกวันนี้เราส่งลูกหลานไปบวชเพื่ออะไร "บวชเพื่อแสงบุญหรือเพื่อแสวงบาป"ติดตามกับทีมข่าวชั่วโมงสืบสวนครับสุดท้ายแล้วแก่นแท้ของการบวช ไม่ได้อยู่ที่การจัดงานที่ใหญ่โตหากอยู่ที่ความศรัทธาของผู้บวชที่มีต่อพระพุทธศาสนาและการประพฤติปฏิบัติตนขณะครองสมณเพศแต่ถึงกระนั้นก็ไม่ใช่ว่าการจัดงานรื่นเริงจะเป็นเรื่องที่ผิดเพียงแต่ต้องคำนึงถึงบริบทของสังคมโดยรอบ เพื่อให้วัดและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขครับ