สะเทือนวงการพระพุทธศาสนา กระทบ จิตใจชาวพุทธ และกลายเป็นวิกฤตศรัทธาต่อวงการสงฆ์ เมื่อพบมีพระระดับชั้นปกครองสงฆ์ร่วมรู้เห็นการทุจริตเงินทอนวัด