การต่อเรือครั้งนี้จะปรับปรุงข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นกับเรือหลวงกระบี่มาก่อน เพื่อให้เรือลำใหม่มีความเหมาะสมมากขึ้นในการตอบสนองภารกิจของกองทัพเรือ ทั้งรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รักษากฎหมายทางทะเล ปฏิบัติการรบผิวน้ำ ค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล และสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรืออื่นๆ

การต่อเรือใช้พื้นที่อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นอู่ต่อเรือใหญ่ลำดับต้นๆ ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 โดยเป็นแบบคอนสตรัคชั่น แบ่งเป็น 17 บล็อคใหญ่ 31 บล็อคย่อย ทำให้ประหยัดเวลาในอู่แห้ง เมื่อเสร็จเรียบร้อยจะนำไปทดสอบหน้าท่าและในทะเลต่อไป
การต่อเรือครั้งนี้ นอกจากกำลังพลของกองทัพเรือจะได้ความรู้และประสบการณ์ต่างๆ เพิ่มเติมแล้ว ยังเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้คนในพื้นที่อีกด้วย

สำหรับคุณภาพและมาตรฐานในการต่อเรือของทหารเรือไทยนั้น นาวาเอก สมัคร บอกว่า ขอให้มั่นใจได้ เพราะใช้บริษัทที่เป็นผู้ควบคุมคุณภาพจากอังกฤษ มาดูแลตั้งแต่การตัดแผ่นเหล็กแผ่นแรก จนถึงส่งมอบเรือ ดังนั้นคุณภาพในการสร้างเรือได้มาตรฐานแน่นอน เงินภาษีทุกบาททุกสตางค์ของประชาชน กองทัพเรือจะใช้ให้คุ้มค่ามากที่สุด

สำหรับเรือหลวงประจวบคีรีขันธ์ มีข้อแตกต่างจากเรือหลวงกระบี่ คือ ขนาดใหญ่ขึ้น รองรับเฮลิคอปเตอร์ให้ขึ้น-ลงสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น

อาวุธในการต่อสู้ก็พัฒนาและมีความทันสมัยขึ้น มีปืนขนาด 76/62 มิลลิเมตร super rapid 1 ระบบ ปืนกลขนาด 30 มิลลิเมตร แท่นเดี่ยว 2 ระบบปืนกลขนาด 0.5 นิ้ว M2 2 กระบอก

อาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่พื้น Harpoon block2 ระบบควบคุมบังคับบัญชาและตรวจการ เครื่องยิงเป้าลวง (Decoy Launcher) ที่ตรวจจับได้ยาก มีความทันสมัยสูงมาก
นอกจากนั้นยังสามารถปฎิบัติการในทะเลต่อเนื่องได้อย่างน้อย 14 วัน โดยไม่ต้องรับการส่งกำลังบำรุง และทนสภาวะทะเลระดับ Sea State 5 เทียบเท่าเรือหลวงภูมิพลนับได้ว่ากองทัพเรือได้ใช้ศักยภาพและความรู้ความสามารถของกำลังพลได้อย่างเต็มภาคภูมิ ถึงแม้จะใช้แบบเรือของต่างประเทศ แต่ก็เป็นการสร้างเรือขนาดใหญ่ที่พึ่งพาตนเอง

และในวันที่ 2 สิงหาคมนี้ จะมีพิธีปล่อยเรือลงน้ำ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ เพื่อทรงประกอบพิธี
ดนุพล นิวาเวศน์ ถ่ายภาพอัญชลี อริยกิจเจริญ ทีมล่าความจริง รายงาน