เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ฐากร ตัณฑสิทธิ์ ระบุ คณะทำงานด้านการจัดทำหลักเกณฑ์และการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ได้กำหนดราคาใบอนุญาตเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีใบอนุญาตละ 15 MHz อายุใบอนุญาต 15 ปี

สำนักงานกสทช.จึงกำหนดให้วันที่ 7-10 พ.ค.นี้ เป็นวันประกาศราคาใบอนุญาตดังกล่าว ซึ่งน่าจะไม่เกินวันที่ 10 พ.ค.เพื่อให้ผู้ประกอบการโทรศัพท์มือถือสามารถตัดสินได้ทัน ในการยื่นความจำนงขอรับสิทธิการขยายค่างวดจ่ายค่าใบอนุญาตคลื่น 900 MHz จากเดิมที่สำนักงาน กสทช.จะประกาศราคากลาง พ.ค.นี้ เพราะไม่ต้องการให้ผู้ที่แสดงความจำนงรับสิทธิขยายค่างวดถอนตัวในภายหลัง และไม่เข้าร่วมการประมูล

หลังจากประกาศราคาใบอนุญาตแล้ว กสทช.จะจัดทำร่างเงื่อนไข ซึ่งจะเป็นราคาตายตัว ไม่ใช่การเคาะราคา แต่อาจมีแพ็คเกจรูปแบบการชำระเงินที่ต่างกันใน 3 แบบ คือ 1.กำหนดงวดการจ่าย 4 ปี จะราคาเท่าใด 2.กำหนดงวดการจ่าย 10 ปี จะบวกดอกเบี้ยและอัตราเงินที่รัฐจะสูญเสียประโยชน์ และ 3.กำหนดงวดการจ่าย 15 ปีเท่ากับอายุของใบอนุญาตก็จะมีราคาที่แพงที่สุด โดยบวกดอกเบี้ยและอัตราเงินที่รัฐจะสูญเสียประโยชน์เข้าไปด้วย และจะนำมารับฟังความเห็นกลุ่ม หรือโฟกัส กรุ๊ป จากผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือและประชาพิจารณ์ต่อไป

ก่อนหน้านี้ กสทช.คาดว่าจะประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไขต่างๆ ไม่เกินวันที่ 20 พ.ค.2562 จากนั้นเสนอคณะกรรมการ กสทช. และประกาศลงราชกิจจานุเษกษาต่อไป โดยต้น มิ.ย. จะกำหนดวันให้ผู้ประกอบการมารับใบอนุญาต โดยจะพยายามให้ทุกอย่างจบไม่เกินวันที่ 15 มิ.ย.2562