สำหรับการรับซื้อ CPO ล็อตใหม่อีก 1 แสนตันนี้ จะเป็นราคาที่สะท้อนการซื้อขายในตลาด ณ ขณะนั้น ซึ่งจะแตกต่างจากมาตรการในล็อตแรก ที่ กฟผ.ได้รับมอบหมายจากภาครัฐให้ซื้อ CPO ปริมาณ 1.6 แสนตัน ในราคา 18 บาทต่อกิโลกรัม ดังนั้นในส่วนของงบประมาณที่จะใช้ดำเนินการในการเข้าซื้อล็อตใหม่ 1 แสนตันนั้น คาดว่าจะลดลงจากล็อตแรก เนื่องจากมีปริมาณน้อยกว่า และราคารับซื้อปาล์มดิบไม่ได้ถูกกำหนดไว้ที่ 18 บาทต่อกิโลกรัม แต่เป็นราคาตลาด ซึ่งมีแนวโน้มถูกลง

โดย กฟผ. มีแผนรับซื้อ CPO ล็อตใหม่ 1 แสนตัน แม้ว่าจะเป็นราคาตลาด แต่ก็เชื่อว่าราคาปาล์มจะปรับสูงขึ้นได้ เพราะ กฟผ.จะใช้แนวทางจัดซื้อล็อตใหญ่ เพื่อเป็นการกระตุ้นราคา เช่นเดียวกับการซื้อ CPO เมื่อวันที่ 20 เมษายนที่ผ่านมา โดยซื้อ 6.6 หมื่นตัน ส่งผลให้ราคาปาล์มแตะ 2.40-2.50 บาทต่อกิโลกรัม จากสัปดาห์ก่อนต่ำกว่า 2 บาทต่อกิโลกรัม

ในส่วนของงบประมาณในการจัดซื้อจะเป็นตามรูปแบบเดิม คือ ส่วนต่างต้นทุนที่เพิ่มขึ้น รัฐบาลจะใช้งบประมาณกลาง ที่เป็นงบส่งเสริมการส่งออกปาล์มน้ำมัน ชดเชยเงินให้กับ กฟผ. ส่วนหนึ่ง และอีกส่วน กฟผ.จะไปทำความตกลงกับสำนักงบประมาณเพื่อให้ใช้ในรูปแบบรายจ่ายเพื่อสังคมของ กฟผ. มาดำเนินการ ดังนั้นหากภาครัฐเห็นชอบแนวทางดังกล่าว กฟผ.ก็พร้อมดำเนินการซื้อ CPO ทันที และนำไปจัดเก็บที่คลังสุราษฎ์ธานี