สสจ.น่านแจงบิดเบือน!ปิดโรงเรียน 13 แห่ง

น่าน -นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน แจงข่าวปิดโรงเรียนในจังหวัดน่าน 13 แห่ง มีเด็กนักเรียนเสี่ยงสังเกตอาการกว่าหมื่นคน เป็นการบิดเบือนข้อมูล ศึกษาธิการจังหวัดน่าน เผยข้อเท็จจริงใน 14 สังกัด มีนักเรียนแค่ 7,800 คน
นายแพทย์วรินทร์เทพ เชื้อสำราญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน เปิดเผยว่า กรณีที่มีสำนักข่าวบางสำนัก รายงานข่าวเกินจริงว่ามีโรงเรียน 13 แห่ง ในจังหวัดน่าน ต้องปิดการเรียนการสอน เนื่องจากพบนักเรียนติดเชื้อโควิด-19 และมีเด็กนักเรียนเป็นกลุ่มเสี่ยง สังเกตอาการกว่าหมื่นคน และมีการพบคลัสเตอร์ปกปิดข้อมูล ขอชี้แจงว่าข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด


สสจ.น่านแจงบิดเบือน!ปิดโรงเรียน 13 แห่งโดยคลัสเตอร์ล่าสุดที่พบผู้ติดเชื้ออยู่ที่อำเภอปัว มีผู้ป่วยจริง 10 คน ในจำนวนนี้มีนักเรียน 4 คนกระจายอยู่ในโรงเรียนในอำเภอปัว 3 โรงเรียน และอำเภอเชียงกลาง 1 โรงเรียน ขณะนี้ทีมสอบสวนโรคได้เข้าไปสอบสวนผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้ง 10 ราย พร้อมพิสูจน์โรคและกักตัว ใน คลัสเตอร์ดังกล่าวมีผู้เสี่ยงสูง 259 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างการกักตัว มีการทำ swap รอบที่ 1 และรอให้ครบ 14 วันจึงจะทำการ swap รอบที่ 2 จึงขอฝากไปยังประชาชน อย่าตื่นตระหนก และเลือกรับ ข่าวจากสื่อกรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านเท่านั้น ซึ่งจะมีการอัพเดทข้อมูลทุกวัน โดยไม่ได้ปกปิดข้อมูลแต่อย่างใดสสจ.น่านแจงบิดเบือน!ปิดโรงเรียน 13 แห่งส่วนกรณีการเสนอไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อบางคน อาจจะล่าช้า หรือครั้งแรกข้อมูลอาจจะไม่ครบ เนื่องจากผู้ป่วยให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ในวันต่อมาจะมีการปรับเพื่อให้อัพเดทข้อมูลตามความเป็นจริง ขอยืนยันว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านไม่เคยปกปิดข้อมูล ขอให้ประชาชนตรวจสอบข่าวก่อน และไม่ควรที่จะเผยแพร่ต่อ เพราะจะสร้างความหวาดวิตกไปยังประชาชนในภาพรวมสสจ.น่านแจงบิดเบือน!ปิดโรงเรียน 13 แห่งนางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน กล่าวว่า ข่าวปิดโรงเรียนในจังหวัดน่าน 13 แห่ง มีเด็กนักเรียนเสี่ยงสังเกตอาการกว่าหมื่นคน ทั้งที่ข้อเท็จจริงใน 14 สังกัด มีนักเรียน 7,800 คน ซึ่งข่าวเสนอออกไป ไม่ถูกต้องกับความเป็นจริงทั้งหมด มีบางประเด็นไม่ชัดเจน โดยเดิมนักเรียนจะมาเรียนที่โรงเรียน แต่ปัจจุบันการเปิดเรียนในสถานศึกษา สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ 5 รูปแบบ โดยได้ต่อยอดรูปแบบ การจัดการเรียนการสอนแเป็น 5 รูปแบบ On-site เพื่อให้มีความเหมาะสมต่อการรับมือกับการแพร่ระบาดระลอกใหม่นี้ คือ

On-line เรียนผ่านอินเตอร์เน็ต ถ่ายทอดสัญญาณจากไกลกังวลอีก 4 รูปแบบนักเรียนไม่ได้มาเรียนที่โรงเรียน ปัจจุบันโรงเรียนทั้ง 13 โรง ที่ใช้อยู่ปรับรูปแบบใช้แบบ ON HAND การจัดส่งการบ้าน ใบงาน ใบความรู้ไปให้นักเรียนศึกษา มอบหมายงานให้ศึกษา ติดต่อสื่อสารกันทางโทรศัพท์ เฟซบุ๊ก ไลน์

สสจ.น่านแจงบิดเบือน!ปิดโรงเรียน 13 แห่ง
ทั้งนี้การปิดโรงเรียนเฉพาะ สพป.น่าน.เขต 2 ต.ศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน คือ โรงเรียนชุมชนศิลาแลง ปิดวันที่ 14-25 มิถุนายน โรงเรียนไตรประชา ปิดวันที่ 14-18 มิถุนายน และวิทยาลัยเทคนิคปัว ปิดวันที่ 16 -30 มิถุนายน 2564 ใช้วิธีเรียนทางออนไลน์ ซึ่งอยู่ในอำนาจของผู้บริหารสถานศึกษา คาดว่าเมื่อสถานการณ์คลี่คลายขึ้นก็จะกลับมาใช้สถานที่โรงเรียน ได้ตามปกติ


สสจ.น่านแจงบิดเบือน!ปิดโรงเรียน 13 แห่ง
อย่างไรก็ตามการดำเนินการของศึกษาธิการจังหวัดน่าน ได้ออกหนังสือแจ้งหน่วยงาน หัวหน้าหน่วยงาน ที่กำกับดูแล ผอ.การศึกษาทั้ง 3 เขต ประธานอาชีวศึกษา ผอ.กศน.จังหวัดน่าน หน่วยงานการศึกษา ได้กำชับผู้บริหารสถานศึกษา ในส่วนของสำนักงานศึกษาธิการเองก็มีศูนย์เฝ้าระวังรายงานสถานการณ์ไปกระทรวงศึกษาทุกวัน ถ้ามี นักเรียนติดเชื้อโควิด-19 หรือผู้ปกครองเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงหรือเข้มงวดควบคุมเข้มงวดสูงสุดจาก 4 จังหวัด + 17 จังหวัด รวม 21 จังหวัด ขอให้ทางโรงเรียนจัดทำรายงานแจ้งให้ผู้ปกครองนักเรียนทราบ และถ้ามีนักเรียนเป็นไข้มีภาวะที่เสี่ยงว่าจะเป็นโรคโควิดหรืออยู่ในภาวกลุ่มเสี่ยง ให้แจ้งสถานศึกษา หมอ ดังนั้นกรณีที่มีข่าวออกไปขอให้ผู้ปกครองอย่าได้ตกใจ กรุณาติดต่อสืบถามข้อมูลที่เป็นจริงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารศึกษาโรงเรียนในพื้นที่

ดร.วรรณที ศรีโนนยาง รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 กล่าวว่า มีนักเรียนใน สพป.น่าน เขต 2 ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 มีผู้ปกครองเดินทางมาจากรุงเทพฯ นำมาติดลูก มีโรงเรียนรชุมชนศิลาแลง, โรงเรียนไตรประชาวิทยา ต.ศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน เป็นเด็กชั้น ม.1 และ ป.4 มีนักเรียนประมาณ 1,800 คน บุคลากรทางการศึกษา ครู 126 คน ได้สั่งปิดโรงเรียน.ไปแล้ว จะเปิดวันที่ 28 มิถุนายน ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ โดย ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์.ผอ.สพป.น่าน เขต 2 ได้สั่งให้ ผอ.กลุ่มส่งเสริมนิเทศ ติดตามสถานการณ์ดูแลอย่างใกล้ชิด ร่วม สาธารณสุข อ.ปัว และศบค.อำเภอ ทำการตรวจเชื้อที่โรงเรียนชุมชนศิลาแลง เป็นกลุ่มคลัสเตอร์ใหญ่พอสมควร วง A มี 34 คน ผลที่ออกมาเป็นนักเรียนคนพี่ อยู่ ม.1 ผลเป็น Negative(ผลลบ) อยู่ ส่วนคนน้องอยู่โรงเรียนไตรประชาวิทยา อยู่ชั้น ป.4 ยังรอฟังผลอยู่ ได้รายงาน สพฐ.แล้ว ส่วนโรงเรียนที่อยู่รอบ ๆ ใกล้ชิดติดกัน ถ้ามีเหตุการณ์ให้รายงานด่วน

สสจ.น่านแจงบิดเบือน!ปิดโรงเรียน 13 แห่ง