ตรวจด่วน!! คลัสเตอร์โรงงาน 500 คน หาดใหญ่จ่อปิดห้างดัง

สงขลา - ตรวจด่วน!! 500พนักงานโรงงานอุตสาหกรรม จ.สงขลาหลังติดเชื้อ17คน ขณะที่อ.หาดใหญ่จ่อปิดห้างดังท้องถิ่นหลังพบพนักงานติดเชื้อทั้งครอบครัวหวั่นเป็นคลัสเตอร์ใหญ่

19 มิถุนายน 2564 ที่ จ.สงขลา สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19ยังต้องเฝ้าระวังต่อเนื่อง โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นคลัสเตอร์ใหญ่ล่าสุดพบว่าการติดเชื้อขยายวงลุกลามไปยังโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง โดยเฉพาะโรงงานสงขลาแคนนิ่ง ที่ตั้งอยู่ที่ตำตำบลพะวง อ.เมือง จ.สงขลาแต่เนื่องจากมีพนักงานส่วนใหญ่มีภูมิงลำเนาอยู่ในอ.สทิงพระ จ.สงขลา

ตรวจด่วน!! คลัสเตอร์โรงงาน 500 คน หาดใหญ่จ่อปิดห้างดัง

ตรวจด่วน!! คลัสเตอร์โรงงาน 500 คน หาดใหญ่จ่อปิดห้างดัง

โดยจนท.สาธารณสุขจังหวัดสงขลาร่วมกับโรงพยาบาลสทิงพระ,โรงพยาบาลศิครินทร์ได้เร่งตรวจคัดกรองฉุกเฉิน ที่ศาลาประชาคมสนง.เทศบาลตำบลสะทิงพระ หลังจากพบคนงานบริษัทสงขลาแคนนิ่ง ติดเชื้อโควิด19แล้วจำนวน17คน ซึ่งโรงงานแห่งนี้มีพนักงานทั้งหมดประมาณ 500 คน ที่ต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจหาเชื้อและกักตัว โดยในจำนวนนี้มีผู้เสี่ยงสูงถึง 140 คน

ตรวจด่วน!! คลัสเตอร์โรงงาน 500 คน หาดใหญ่จ่อปิดห้างดัง

นอกจากนี้มีข้อมูลว่ามีผู้ติดเขื้อจำนวนหนึ่งได้ไปใช้บริการที่ รพ.สทิงพระโดยไม่รู้ตัวว่าติดเชื้อด้วย ทำให้จนท.ต้องเร่งตรวจสอบไทม์ไลน์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด 

ตรวจด่วน!! คลัสเตอร์โรงงาน 500 คน หาดใหญ่จ่อปิดห้างดัง

อย่างไรก็ตาม สำหรับจ.สงขลาเป็นจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดของภาคใต้ โดยคลัสเตอร์สำคัญ ได้แก่ การติดเชื้อในโรงงานอุตสากรรมและชุมชน เช่น ขุมชนเก้าเส้ง อ.เมืองสงขลา ,รวมถึงชุมชนป้อม6 อ.หาดใหญ่ที่มีผู้ติดเขื้อเสียชีวิต1รายด้วยที่ทำให้ต้องปิดชุมชนเพื่อควบคุมสถานการณ์ 

ตรวจด่วน!! คลัสเตอร์โรงงาน 500 คน หาดใหญ่จ่อปิดห้างดัง

และล่าสุด จนท.เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคจังหวัดสงขลาได้เร่งตรวจสอบกรณีที่ผู้ติดเชื้อโควิด19รายหนึ่งที่อาจติดเชื้อทั้งครอบครัวมีประวัติทำงานศูนย์อาหาร ในศูนย์การค้าท้องถิ่นแห่งหนึ่งของหาดใหญ่ พร้อมได้ประสานข้อมูลไปยัง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่ เพื่อเสนอนายอำเภอหาดใหญ่ พิจารณาสั่งปิดห้าง เนื่องจากเป็นห่วงว่าจะเป็นคลัสเตอร์ใหญ่อีกหรือไม่

ตรวจด่วน!! คลัสเตอร์โรงงาน 500 คน หาดใหญ่จ่อปิดห้างดัง