ผู้ว่าฯลำพูนพร้อมเปิดเมืองตามนโยบายรัฐ

ลำพูน - ผู้ว่าฯลำพูน พร้อมเปิดเมืองตามนโยบายภาครัฐ หวังให้เศรษฐกิจ การลงทุน กลับสู่ภาวะปกติ เตรียมวางแผนร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดแผนให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ขณะที่จังหวัดลำพูนไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อต่อเนื่องเป็นวันที่ 12 มียอดฉีดวัคซีนไปแล้ว 11,900 คน

...

ผู้ว่าฯลำพูนพร้อมเปิดเมืองตามนโยบายรัฐ

 เมื่อวันที่17 มิถุนายน 2564 นายวรยุทธ  เนาวรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เปิดเผว่า หลังจากที่นายกรัฐมนตรีแถลงเปิดประเทศภายในระยะเวลา 120 วัน จังหวัดลำพูนได้เตรียมการรองรับนโยบายต่างๆของรัฐบาล ทั้งในเรื่องของการฉีดวัคซีนในพื้นที่ให้ครอบคลุมและเตรียมการในการดำเนินการให้การค้าเศรษฐกิจ การลงทุน กลับมาเปิดดำเนินการได้ในช่วงเวลาที่ได้กำหนดไว้

 


ผู้ว่าฯลำพูนพร้อมเปิดเมืองตามนโยบายรัฐ

หลังจากนี้จะต้องมีการกำหนดแผนการดำเนินการเพื่อให้จังหวัดลำพูนมีความพร้อมรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในพื้นที่และมักจะเข้าชมความสวยงามของวัดต่างๆ ในพื้นที่ที่สวยงาม นอกจากนั้นยังมีสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติอีกหลายแห่งที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวให้ความสนใจ

 


ผู้ว่าฯลำพูนพร้อมเปิดเมืองตามนโยบายรัฐ

นักท่องเที่ยว จึงต้องได้รับการสนับสนุนให้การท่องเที่ยวชุมชนฟื้นตัว เพราะจะเป็นการช่วยให้ชาวบ้านในพื้นที่ กลับมามีรายได้จากการขายสินค้าได้เหมือนเดิม อย่างไรก็ตาม จะต้องมีการวางแผนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการให้สอดประสานไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้การจะขับเคลื่อนในการเปิดเมือง จะต้องมีการเตรียมความพร้อมอย่างครอบคลุม เนื่องจากยังมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยจะต้องหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะดำเนินการเปิดเมือง

ผู้ว่าฯลำพูนพร้อมเปิดเมืองตามนโยบายรัฐ


ซึ่งขณะนี้จังหวัดลำพูนไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 12 วัน หากไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อในพื้นที่ครบ 14 วัน จึงจะถือได้ว่าจังหวัดลำพูนปลอดจากเชื้อไวรัสโควิด-19 และพร้อมที่จะเดินหน้า ให้เศรษฐกิจของลำพูนกลับมาเหมือนเดิม แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงขอความร่วมมือ เข้มงวดเรื่องการสวมใส่หน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ และปฏิบัติตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้อย่างเข้มงวด

ผู้ว่าฯลำพูนพร้อมเปิดเมืองตามนโยบายรัฐ

สำหรับการฉีดวัคซีนในพื้นที่จังหวัดลำพูน ในกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ที่ได้รับการนัดหมายให้เข้ารับการฉีดวัคซีน ขอให้เข้ารับการฉีดวัคซีนตามที่ได้รับการนัดหมายตามจุดที่กำหนดไว้ ซึ่งจังหวัดลำพูนไม่มีการเลื่อนนัดการฉีดวัคซีน
ส่วนการลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนในทุกช่องทางของจังหวัดลำพูน ในกลุ่มผู้สูงอายุ และ กลุ่มผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง มียอดสะสม 83,106 คน ส่วนกลุ่มอายุ 18-59 ปี มีจำนวน 72,086 คน ขณะนี้จังหวัดลำพูนได้ฉีดวัคซีนไปแล้วจำนวน 11,900 คน ขณะเดียวกันได้มีการประสานในหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มพนักงานในภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดลำพูน จำนวนประมาณ 70,000 คน