มาแล้ว!วัคซีนล็อตที่ 2-"ครู"ได้มากสุด

พิจิตร- มาแล้ว! วัคซีนล็อตที่ 2 อีก 3,380 โดส เร่งฉีดให้บุคลากรครู และเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ ที่ใกล้ชิดกับประชาชน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับครู ผู้ปกครองและนักเรียน หลังเปิดเทอม
ที่โรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ จังหวัดพิจิตร หนึ่งในจุดบริการย่อย ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองพิจิตร มีบุคลากรด่านหน้า ได้แก่ บุคลากรครู เจ้าหน้าที่การไฟฟ้า เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ เดินทางมาฉีดวัคซีนเข็มแรกกันอย่างต่อเนื่อง หลังวัคซีนล็อตที่ 2 อีก 3,380 โดส ถูกจัดสรรเข้ามาในจังหวัดพิจิตร

มาแล้ว!วัคซีนล็อตที่ 2-"ครู"ได้มากสุด

ด้านนพ.วิศิษฎ์ อภิสิทธิ์วิทยา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เปิดเผยว่า จังหวัดพิจิตร ได้รับจัดสรรวัคซีนป้องกันโควิด-19 รอบที่ 2 ของเดือนนี้เป็นวัคซีนซิโนแวค จำนวน 3,380 โดส กระจายไปทุกอำเภอตามสัดส่วนเพื่อฉีดให้บุคลากรด่านหน้าที่ต้องบริการประชาชนเป็นจำนวนมาก โดยจัดสรรให้ครูมากที่สุด จำนวนกว่า 1,000 โดส เพราะเป็นช่วงเปิดเทอม เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครอง คู่กับมาตรการกักตัวที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีประกาศให้ครูและนักเรียน นักศึกษา กักตัวให้ครบ 14 วันก่อนเริ่มเปิดเทอมมาแล้ว!วัคซีนล็อตที่ 2-"ครู"ได้มากสุด
สำหรับวัคซีนล็อตต่อไป จะดำเนินการฉีด ให้กับประชาชนก่อนตามคิวที่จองไว้ผ่านระบบแอปพลิเคชั่น"หมอพร้อม" โดยประชาชนที่จองวัคซีนผ่านระบบหมอพร้อมจะได้รับวัคซีนตามคิวแน่นอน เมื่อวัคซีนถูกจัดสรรมามาแล้ว!วัคซีนล็อตที่ 2-"ครู"ได้มากสุด