ผู้ปกครองรับมือเปิดเทอมมั่นใจลูกปรับตัวดูแลตัวเองที่โรงเรียน

ผู้ปกครองเตรียมพร้อมรับมือเปิดเทอม 14 มิ.ย. แต่กังวลลูกเรียนออนไลน์ ตลอด 2 ปี ลูกปรับตัวดูแลตัวเองขณะที่อยู่โรงเรียนได้ และกังวลใจเพราะครู-นักเรียนยังไม่ได้ฉีดวัคซีน หวั่นติดเชื้อ

กรณีกระทรวงศึกษาธิการ  เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  วันที่ 14 มิถุนายน  2564 โดยกำหนดให้สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา จัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสมกับแต่ละบริบทของแต่ละพื้นที่  ที่ผ่านมาทาง ศธ.ถอดบทเรียนการจัดการศึกษาในการรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 พร้อมกับทบทวนและต่อยอดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนมี 5 รูปแบบ  คือ 1.On-site เรียนที่โรงเรียน โดยมีมาตรการเฝ้าระวังตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  2.On-air เรียนผ่านมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือ DLTV   3.On-demand เรียนผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ   4.On-line เรียนผ่านอินเตอร์เน็ต และ 5.On-hand เรียนที่บ้านด้วยเอกสาร เช่น หนังสือ แบบฝึกหัดใบงาน ในรูปแบบผสมผสาน  แต่ละโรงเรียนจึงได้มีการเตรียมความพร้อมในการรับเปิดเทอมที่จะถึงนี้ 

ผู้ปกครองรับมือเปิดเทอมมั่นใจลูกปรับตัวดูแลตัวเองที่โรงเรียน

น.ส.วรินดา  มะละปะทิ ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  กล่าวว่า  มีลูก 3 คน  เรียนอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นทั้งหมด ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ,4 และ 6 สำหรับการเตรียมตัวสำหรับเปิดเทอมในวันที่ 14 มิ.ย. 64 นี้ สิ่งสำคัญคือการเตรียมข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัว เช่น หน้ากากอนามัย ทิชชู่เปียก กระติกน้ำส่วนตัว ช้อน เป็นต้น  นอกจากนี้ ทราบว่า คุณครูยังไม่ได้ฉีดวัคซีนจึงเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สร้างความกังวลใจ
"ทางโรงเรียนเองทราบถึงความไม่สบายใจของผู้ปกครอง จึงให้สิทธิ์ผู้ปกครองตัดสินใจว่าจะให้ลูกมาเรียนที่โรงเรียนหรือไม่  ไม่ได้บังคับว่าต้องมา  ซึ่งจัดให้เด็กเรียนผ่านโปรแกรมซูมได้  นอกจากนี้ทางโรงเรียนมีการนำตู้โทรศัพท์มาดัดแปลงเป็นตู้ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคก่อนเข้าโรงเรียน  จุดตรวจวัดอุณหภูมิและแอลกอฮอร์ล้างมือ ปรับการเรียนการสอนแบ่งกลุ่มเรียนเป็นแบบวันคู่ วันคี่ ตามเลขที่ของนักเรียน  ส่วนใครที่ไม่ได้ไปโรงเรียนก็จะได้เรียนพร้อมเพื่อนผ่านโปรแกรมซูม ซึ่งจะมีความกังวลเพราะจากที่ผ่านมาการเรียนออนไลน์เด็กจะเรียนได้ไม่นาน ในขณะที่ลูกต้องเริ่มเรียนตั้งแต่ 08.30-11.30  และ 13.00 -15.30 น. ซึ่งเด็กมีสมาธิเรียนได้ประมาณ 1 ชั่วโมง ก็จะอยากออกไปวิ่งเล่นแล้ว จึงต้องยังคงต้องปรับตัวกัน "  น.ส.วรินดา  กล่าว 

ผู้ปกครองรับมือเปิดเทอมมั่นใจลูกปรับตัวดูแลตัวเองที่โรงเรียน

ขณะที่บรรยากาศในโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น พบว่ามีการเตรียมความพร้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ส่วนบริเวณประตูเข้าออกหน้าโรงเรียน 2 ประตู มีการนำ เครื่องวัดอุณหภูมิแอลกอฮอร์ล้างมือ รวมทั้งการติดตั้งตู้โทรศัพท์ที่นำมา ดัดแปลงเป็นจุดฆ่าเชื้อโรคด้วย โดยแหล่งข่าวระบุว่า สำหรับอุโมงค์ฆ่าเชื้อหากผู้ปกครองมีความกังวลว่าบุตรหลานจะมีอาการระคายเคือง ทางโรงเรียนให้ขึ้นกับความสมัครใจในการใช้งาน ไม่ได้บังคับ  เพราะทางโรงเรียนได้เตรียมทั้งเครื่องวัดอุณหภูมิ และแอลกอฮอร์ไว้ให้ ความความสะดวกของทุกคน  เพื่อให้มีการป้องกันไวรัสโควิด 19  ในช่วงเปิดเทอมวันที่ 14 มิ.ย. 64 นี้       

ผู้ปกครองรับมือเปิดเทอมมั่นใจลูกปรับตัวดูแลตัวเองที่โรงเรียน