svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ข่าว

ผวจ.ภูเก็ตคุมเข้มทุกด่าน พร้อมแก้ปัญหารถขนส่ง

ภูเก็ต - ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมแก้ปัญหารถขนส่งบรรทุกสินค้า ย้ำเพิ่มมาตรการคุมเข้มคนเข้าทุกด่านเพื่อเดินหน้าสู่เป้าหมายการเปิดเมืองเดือนกรกฎาคมนี้

18 พฤษภาคม 2564 นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผย "ผู้สื่อข่าว" ว่า ผมทราบปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อวานแล้ว (17 พฤษภาคม 2564) ถึงการแสดงท่าทีไม่พอใจของผู้ขับรถบรรทุกสินค้า ณ บริเวณด่านตรวจท่าฉัตรไช และกำลังจะหาทางออกให้ทุกฝ่าย

ผวจ.ภูเก็ตคุมเข้มทุกด่าน พร้อมแก้ปัญหารถขนส่ง

"จังหวัดภูเก็ตมีความจำเป็นต้องเพิ่มมาตรการคุมเข้มการเข้ามาในทุกเส้นทาง เพื่อจัดการควบคุมโรคระบาดโควิด-19 ให้เป็นไปตามเป้าหมายเพื่อที่จะเปิดเมืองให้ได้ในเดือนกรกฎาคมนี้"
เพราะสถานการณ์ตอนนี้คนจังหวัดภูเก็ตทุกภาคส่วนเดือดร้อนมาก จึงมีมาตรการเชิงรุกในการตรวจผู้ติดเซื้อ ซึ่งตัวเลขที่พบก็น่าพอใจ มีเพียงวันละไม่กี่คน ทำให้ต้องเข้มงวดกับผู้ที่มาจากภายนอก ถ้าไม่จำเป็นก็ขอว่า อย่าเพิ่งมาตอนนี้

ผวจ.ภูเก็ตคุมเข้มทุกด่าน พร้อมแก้ปัญหารถขนส่ง

ขณะเดียวกันก็เร่งการฉีดวัคซีน ซึ่งตอนนี้ฉีด 2 เข็มแล้ว 1 แสนคน อีก 150,000 คน ฉีด 1 เข็ม โดยในเดือนมิถุนายนจะเพิ่มผู้ฉีดเข็มแรกให้ได้อีก 100,000 เข็ม หลังจากนั้น จะหาแนวทางว่า ทั้งคนไทยและต่างชาติที่จะเข้ามาเที่ยวภูเก็ต เราจะจัดการอย่างไร

ผวจ.ภูเก็ตคุมเข้มทุกด่าน พร้อมแก้ปัญหารถขนส่ง

"ผมต้องตัดสินใจผ่าตัด และยอมเจ็บ ยอมรับว่าบางท่านไม่พอใจ มีบ่น ด่า แต่ในฐานะผู้นำผมต้องทำ เพื่อที่จะเปิดภูเก็ตให้ได้ตามเป้าหมาย ภูเก็ตจะทรงสภาพเช่นที่ผ่านมาไม่ได้"

สำหรับคำสั่งจังหวัดภูเก็ตที่ 2617/2564 เรื่อง เพิ่มมาตรการเข้ม ยกระดับการคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตจากมาตรการป้องกัน และควบคุมโรคติดเซื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่กระทบต่อผู้ประกอบการขนส่งสินค้าคือ ข้อ 1 การงดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทาง ปิดช่องทางบก ด่านตรวจท่าฉัตรไชย ช่องทางน้ำ ท่าเรือ ทุกท่าในจังหวัดภูเก็ต

ผวจ.ภูเก็ตคุมเข้มทุกด่าน พร้อมแก้ปัญหารถขนส่ง


ห้ามบุคคลและยานพาหนะทุกประเภทเข้าจังหวัดภูเก็ต (1) เป็นบุคคลที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ครบ 2 เข็ม หรือได้รับการตรวจหาเซื้อโควิด-19 ด้วยวิธีการ RT-PCR หรือวิธีการ Antigen Rapid Test ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการขนส่งสินค้านั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ก่อนหน้านี้จังหวัดมีงบฯในการตรวตสวอปหน้าด่านตรวจท่าฉัตรไชย ตอนนี้งบฯหมด และทราบว่า เกิดผลกระทบ กำลังหาทางแก้ไข และตนก็ยินดีที่จะคุยกับสมาคมโลจิสติกส์ เพื่อร่วมกันหาทางแก้ไข นำไปสู่ทางออกที่ดีที่สุด

ผวจ.ภูเก็ตคุมเข้มทุกด่าน พร้อมแก้ปัญหารถขนส่ง