ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564

จี้ตรวจสอบรพ.เอกชนลักไก่ตั้งราคารักษาโควิดสูงเกินจริง

242 0
จี้ตรวจสอบรพ.เอกชนลักไก่ตั้งราคารักษาโควิดสูงเกินจริง

สภาองค์กรของผู้บริโภค เสนอกรมการค้าภายใน และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เร่งตรวจสอบราคาค่าบริการ ค่ารักษา และค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วยโควิด19 ของโรงพยาบาลเอกชน หลังพบกรณีที่อาจเข้าข่ายการตั้งราคาที่สูงเกินสมควร

ตามที่ปรากฎมีเรื่องร้องเรียนของประชาชนว่า ถูกเก็บค่ารักษาพยาบาลโควิด 19 สูงถึง 2 ล้านบาท และมีการให้ข่าวของโรงพยาบาลเอกชน ว่า "คนไข้โควิด 19 ที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชน หากพบว่ามีค่าใช้จ่ายที่สูงเกินกว่ารัฐกำหนดราคาไว้ ผู้ป่วยจะต้องออกค่าใช้จ่ายส่วนต่างทั้งหมด" เหตุการณ์เช่นนี้ อาจจะสื่อได้ว่า "รัฐจ่ายในอัตราที่ต่ำเกินไป" หรือ "เอกชนมีการเรียกเก็บสูงเกินไป"

โดยเฉพาะในกรณีหลังพบว่ามีข้อมูลการเรียกเก็บที่อาจเข้าข่ายการตั้งราคาที่สูงเกินสมควร เช่น ผ้าก๊อซ ที่ราคาต้นทุน 10 บาท ถูกโรงพยาบาลเอกชนเรียกเก็บราคา 800 บาท ชุดป้องกันเชื้อ (PPE) ราคาที่ยอมรับร่วมกัน 144 บาท แต่กลับถูกเรียกเก็บถึง 401.61 บาท หรือหน้ากาก 3M รุ่น 1870 ราคาขายในท้องตลาดชิ้นละ 65 - 70 บาท แต่โรงพยาบาลเอกชนบางแห่งคิดราคาถึงชิ้นละ 185 บาท สูงกว่าราคาตลาดถึงร้อยละ 226 - 282

ซึ่งการตั้งราคาในลักษณะนี้อาจเป็นที่มาของการเรียกร้องให้เพิ่มค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วยโควิด19 ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จนกลายเป็นภาระของรัฐบาลและประชาชน เป็นการสร้างวิกฤติในวิกฤติอีกชั้น

สภาองค์กรของผู้บริโภค ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 มาตรา 46 และพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562 มีอำนาจตามกฎหมายในการให้ความคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค จึงขอเรียกร้องให้กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับควบคุมราคาสินค้าและบริการ เร่งดำเนินการตรวจสอบเรื่องดังกล่าว หากพบว่ามีมูลความจริงว่ามีการตั้งราคาสูงเกินสมควรก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายทันที ทั้งนี้เพื่อไม่เป็นการสร้างวิกฤติในวิกฤติ รวมทั้งสร้างภาระให้กับรัฐบาลเกินสมควร

รวมทั้งขอเรียกร้องให้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับควบคุมสถานพยาบาลเอกชน ตรวจสอบการกระทำของโรงพยาบาลเอกชนดังกล่าว โดยมีหลายกรณีที่มีเรื่องร้องเรียนเรื่องการถูกเรียกเก็บเงินในการตรวจหาเชื้อโควิด ซึ่งอาจเข้าข่ายไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมของสถานพยาบาล เป็นการค้ากำไรเกินควรจากสถานการณ์วิกฤติการระบาดของโควิด19

เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคตามกฎหมาย รวมทั้ง เป็นการพิสูจน์ว่า รัฐมีความรับผิดชอบในการจ่ายค่าใช้จ่ายกับสถานพยาบาลเอกชนอย่างความเหมาะสมหรือไม่ และเป็นเหตุสมควรที่จะเพิ่มอัตราค่าใช้จ่ายให้กับสถานพยาบาลเอกชนหรือไม่


ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นอกจากประเด็นเก็บค่ารักษาแพงเกินจริงแล้ว รพ.เอกชนบางแห่งยังมีการประชาสัมพันธ์จองฉีดวัคซีนโควิดของ "โมเดอร์นา" ด้วย ก่อนจะประกาศยกเลิกในเวลาต่อมา

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend