ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

"บิ๊กโจ๊ก" เน้นย้ำ ตร.ทั่วประเทศ ดูแลความปลอดภัยช่วงสงกรานต์

590 0
บิ๊กโจ๊ก เน้นย้ำ ตร.ทั่วประเทศ ดูแลความปลอดภัยช่วงสงกรานต์

"บิ๊กโจ๊ก" เน้นย้ำ ตร.ทั่วประเทศ ดูแลความปลอดภัยช่วงสงกรานต์ ทั้งด้านการจราจร การดูแลบ้านเรือนของประชาชน และการลดอุบัติเหตุทางถนน รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

14 เมษายน 2564 พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ที่ปรึกษา(สบ9) ปฏิบัติหน้าที่เวรอำนวยการ ตร. เป็นประธานการประชุม รายงานสถานการณ์ประจำวัน ศปก.ตร. ครั้งที่ 103/2564 ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ขั้น 20 อาคาร 1 ตร. และได้เน้นย้ำการปฏิบัติงานในหัวข้อสำคัญ ดังนี้

1. เน้นย้ำการปฏิบัติ เรื่องการรักษาความสงบเรียบร้อย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปีนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การดำเนินการตามวิทยุสั่งการของ ผบ.ตร.  ที่ 0007.22/969 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2564 รวมทั้งการกวดขันการจับกุมในข้อหาที่เป็นปัจจัยหลักต่อการเกิดอุบัติเหตุ 

2. เน้นย้ำการปฏิบัติตามสั่งการของ ผบ.ตร. ตาม"โครงการประชารัฐร่วมใจดูแลความปลอดภัยบ้านประชาชนช่วงเทศกาลสำคัญ (ฝากบ้าน 4.0)" จึงขอให้หัวหน้าสถานีตำรวจทุกแห่งติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชา แล้วรายงานผลตามสายการบังคับบัญชา ให้ ตร. ทราบ (ผ่าน ศปก.ตร.) ทุกวันก่อนเวลา 18.00 น. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาระดับ ตร. ได้ทราบข้อมูลผลความก้าวหน้า ปัญหา และอุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ อย่างทันเหตุการณ์

3. ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 ตามบันทึกสั่งการของ ผบ.ตร. ที่ 0007.34/1017 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564 นั้น ขณะนี้อยู่ในช่วงควบคุมเข้มข้น ตั้งแต่วันที่ 10 - 16 เมษายน 2564 รวม 7 วัน ซึ่งได้กำหนดมาตรการในการปฏิบัติทั้งในด้านการบริหารจัดการ การอำนวยความสะดวกจราจร การบังคับใช้กฎหมายเอาไว้แล้วนั้น ขอให้ สยศ.ตร. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติของแต่ละพื้นที่ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ ผบ.ตร. ในเรื่องนี้ด้วย

4. เนื่องจากปัจจุบัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงมีความรุนแรงและขยายวงเพิ่มขึ้น จึงขอเน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการและข้อสั่งการของศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงอย่างเคร่งครัด 

  • เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ใกล้ชิดประชาชน ต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือ FACE SHIELD ตลอดเวลา มีเจลแอลกอฮอล์ติดตัว มีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนการปฏิบัติหน้าที่ หมั่นล้างมือ และรักษาระยะห่าง 
  • ผู้บังคับบัญชาระดับจังหวัด ต้องให้ความสำคัญและเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัด ตามที่ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. ในฐานะ ผอ.ศปม.ตร. ได้สั่งการเอาไว้แล้ว และขอให้ประสานงานสาธารณสุขจังหวัดให้มาฉีดวัคซีนให้แก่ข้าราชการตำรวจด้วย

5. ในด้านสถานการณ์ผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาตามบริเวณพื้นที่ชายแดนหลายจังหวัด ก็ขอให้ ศปก.ตร. ประสานงานด้านการข่าวกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีข้อมูลรายงานผู้บังคับบัญชาทราบอย่างทันเหตุการณ์


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend